Informačný bulletin 

 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (23. - 26. .november 2020) 

Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 23. - 26. novembra.