Informačný bulletin 

 

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (8. - 11. marec 2021, Brusel) 

Prehľad vybraných tém, ktorými sa bude zaoberať Európsky parlament počas plenárnej schôdze v dňoch 8. - 11. marca.