Najdôležitejšie body zo zasadnutia 
 

Konferencia o budúcnosti Európy: Podpis spoločného vyhlásenia 

Zástupcovia EP, Rady a Komisie podpíšu v stredu spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy, ktorá sa má zamerať na riešenie starých a nových výziev a posilniť európsku solidaritu.

Podpis spoločnej deklarácie predstaviteľmi Európskeho parlamentu, Rady (ministrov) EÚ a Európskej komisie odštartuje proces, ktorý umožní občanom zúčastniť sa na pretváraní politík a inštitúcií Únie. Súčasťou spoločného vyhlásenia je záväzok vypočuť si Európanov a konať na základe odporúčaní konferencie - v súlade s právomocami zakotvenými v európskych zmluvách.


Na konferencii by sa na základe otvoreného, inkluzívneho a transparentného prístupu mali zúčastniť ľudia s rôznym zázemím, zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia ďalších zainteresovaných strán na európskej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Spoločne by mali udávať tón konferencie a podieľať sa na tvorbe jej programu, a to v rámci množstva podujatí či prostredníctvom mnohojazyčnej digitálnej platformy.


Vyhlásenie Konferencie predsedov (predseda EP a lídri poslaneckých klubov) po ich odobrení textu spoločného vyhlásenia je k dispozícii tu.Podpis spoločného vyhlásenia: Streda, 10. marec

Postup: Slávnostné zasadnutie