Najdôležitejšie body zo zasadnutia 
 

EU4Health: Hlasovanie o novom zdravotnom programe EÚ 

Ustanovenie programu EU4Health, ktorý by mal s pomocou sedemročného rozpočtu 5,1 miliárd eur posilniť systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ, bude predmetom rozpravy a hlasovania v utorok.

Predložený text nariadenia, ktoré upravuje fungovanie nového programu EÚ v oblasti zdravia EU4Health na roky 2021-2027, je výsledkom dohody vyjednávačov EP a Rady (ministrov) EÚ zo 14. decembra 2020. Nový program by sa mal zamerať na oblasti, v ktorých dokáže EÚ priniesť jasnú pridanú hodnotu. Ide napríklad o riešenie cezhraničných zdravotných hrozieb, zvýšenie prístupnosti a cenovej dostupnosti liekov a zdravotných pomôcok a podpora vytvorenia európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia. Podrobnejšie informácie týkajúce sa nového programu sú k dispozícii tu.


Súvislosti


Európska komisia v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 v máji 2020 navrhla vytvorenie nového samostatného programu v oblasti zdravia EU4Health. Nový program by mal v rokoch 2021 – 2027 posilniť pripravenosť EÚ na významné cezhraničné hrozby v oblasti zdravia a posilniť systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch. Únia by tak mala ľahšie čeliť budúcim epidémiám, ale aj dlhodobým výzvam ako starnutie populácie či nerovnosti v oblasti zdravia.Rozprava: Utorok, 9. marec

Výsledky hlasovania: Utorok, 9. marec

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie