Najdôležitejšie body zo zasadnutia 
 

Povinnosť podnikov chrániť ľudské práva a životné prostredie  

Výzva na prijatie záväzných štandardov zodpovedného správania sa podnikov a pravidiel ich zodpovednosti za ľudské práva a životné prostredie bude predmetom rozpravy a hlasovania poslancov.

Návrh legislatívneho uznesenia o náležitej starostlivosti a zodpovednosti podnikov z dielne Výboru EP pre právne veci (JURI) vyzýva Európsku komisiu na urýchlené predloženie legislatívneho návrhu ustanovujúceho, že spoločnosti sa budú zodpovedať a niesť zodpovednosť za nepriaznivý vplyv ich aktivít alebo činnosti, ku ktorej v hodnotovom reťazci prispeli, na ľudské práva, životné prostredie a správu vecí verejných.


Nové pravidlá by mali lepšie chrániť práva obetí a zabezpečiť ich prístup k právnym prostriedkom nápravy. Vzťahovať by sa mali na všetky spoločnosti s prístupom na vnútorný trh EÚ, a to vrátane firiem v krajinách za hranicami Únie.


Súvislosti


Štúdia zverejnená Európskou komisiou vo februári 2020 odhalila, že iba tretina spoločností v EÚ uplatňuje opatrenia náležitej starostlivosti. Približne 70% oslovených európskych podnikov pritom vyjadrilo podporu pravidlám náležitej starostlivosti, ktoré by platili v celej EÚ.


Komisár pre oblasť spravodlivosti Didier Reynders počas rozpravy na pôde Výboru EP pre právne veci (JURI) prisľúbil, že pripravovaný legislatívny návrh bude založený na Európskej zelenej dohode, známej tiež ako Európsky ekologický dohovor, a pláne obnovy EÚ. Komisia by ho mala predložiť v prvej polovici tohto roka.Rozprava: Pondelok, 8. marec

Výsledky hlasovania: Streda, 10. marec

Typ dokumentu: Legislatívne uznesenie