Čo sú medziskupiny a ako sa vytvárajú? 

Medziskupinyneoficiálne zoskupenia poslancov EP, ktorí sa zaujímajú o konkrétnu tému, ktorá nemusí patriť do bežnej pracovnej náplne EP, môže však byť zaujímavá pre širšiu verejnosť. Medziskupiny usporadúvajú neformálne diskusie a podporujú diskusiu medzi poslancami EP a občianskou spoločnosťou.


Medziskupiny nie sú oficiálne orgány Parlamentu, a preto nemôžu vyjadrovať jeho stanoviská. Nesmú sa podieľať na žiadnych činnostiach, ktoré by sa mohli považovať za oficiálne činnosti Parlamentu.


Predsedníctvo Parlamentu stanovilo podmienky pre zakladanie medziskupín, ktoré vznikajú na začiatku každého volebného obdobia (napr. žiadosť musia podpísať aspoň tri politické skupiny a každoročne sa vyžaduje vyhlásenie o finančných záujmoch). Ak sa splnia tieto podmienky, politické skupiny môžu medziskupinám poskytnúť logistickú podporu.


Predsedovia medziskupín musia predložiť vyhlásenie o každej podpore, ktorú prijali v hotovosti alebo v naturáliách. Tieto vyhlásenia sa musia každý rok aktualizovať a sú prístupné verejnosti.

Schôdza medziskupiny pre menšiny © Európsky parlament