Koľko poslancov má Európsky parlament? 

Hlasovanie poslancov EP © Európsky parlament  

Parlament je zložený zo 705 poslancov, ktorí reprezentujú všetky členské štáty EÚ.


Na základe návrhu EP z februára 2018 Európska rada prijala v júni 2018 rozhodnutie o zložení Európskeho parlamentu. Stanovil sa v ňom počet zástupcov v každom členskom štáte, ktorí majú byť zvolení do Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2019 – 2024.


Európsky parlament zasadal v počte 751 poslancov po celé obdobie, kým bolo Spojené kráľovstvo stále členským štátom EÚ, do 31. januára 2020. Nové zloženie, zníženie počtu poslancov zo 751 na 705, začalo platiť hneď po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.


Po uvoľnení 73 kresiel poslancov Spojeného kráľovstva ostal priestor na možné budúce rozširovanie Únie. Z celkového počtu 73 kresiel sa 27 kresiel prerozdelilo medzi ostatné členské štáty podľa zásady „zostupnej proporcionality“ a 46 kresiel sa ponechalo pre prípadné budúce rozširovanie Únie. Členské štáty, ktoré získali dodatočné kreslá pre deviate funkčné obdobie, ich mohli obsadiť až po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.


27 kresiel sa rozdelilo medzi Francúzsko (+ 5), Španielsko (+ 5), Taliansko (+ 3), Holandsko (+ 3), Írsko (+ 2), Švédsko (+ 1), Rakúsko (+ 1), Dánsko (+ 1), Fínsko (+ 1), Slovensko (+ 1), Chorvátsko (+ 1), Estónsko (+ 1), Poľsko (+ 1) a Rumunsko (+ 1). Žiadny členský štát nestratil žiadne kreslá.


Návrhom sa zabezpečilo, aby boli kreslá rozdelené „objektívnym, spravodlivým, trvalým a transparentným spôsobom“. V súlade so Zmluvou o Európskej únii nové rozdelenie kresiel rešpektuje zásadu „zostupnej proporcionality“, podľa ktorej majú väčšie členské štáty vo vzťahu k počtu obyvateľov menej kresiel než menšie členské štáty. Poslanci EP z väčších členských štátov zastupujú viac občanov než poslanci z menších členských štátov.