Platy a dôchodky 

Aký plat majú poslanci EP?

Podľa jednotného štatútu pre poslancov platného od júla 2009 dostávajú všetci poslanci Európskeho parlamentu rovnaký plat. Jeho výška je stanovená na 38, 5 % základného platu sudcu Súdneho dvora Európskej únie, takže poslanci nerozhodujú – a nemôžu rozhodovať – o svojich platoch.

Hrubý mesačný plat poslancov EP v súlade s jednotným štatútom predstavuje 8 932,86 EUR (od júla 2019). Tento plat sa vypláca z rozpočtu Parlamentu, podlieha dani EÚ a znižuje sa o príspevok na poistenie. Po odčítaní týchto položiek predstavuje 6 962,95 EUR. Navyše, tento plat podlieha v mnohých členských štátoch aj dodatočnej štátnej dani. Konečná výška platu konkrétneho poslanca v čistom tak závisí od daňového systému členského štátu, za ktorý je poslanec zvolený.

Existuje niekoľko výnimiek z jednotného štatútu: poslanci, ktorí boli do Parlamentu zvolení pred rokom 2009, sa mohli rozhodnúť zachovať predchádzajúci systém, pokiaľ išlo o platy (pričom dostávali rovnaké sumy ako národní poslanci), prechodné príspevky a dôchodky, počas celého obdobia pôsobenia v Európskom parlamente.

Majú poslanci EP nárok na dôchodok? V akej výške?

Poslanci EP majú nárok na starobný dôchodok po dovŕšení 63 rokov života. Tento dôchodok predstavuje 3,5 % platu za každý celý rok v úlohe poslanca, ale úhrnom najviac 70 % platu. Náklady na tieto dôchodky sú hradené z rozpočtu Európskej únie.

Doplnkové dôchodkové zabezpečenie, ktoré bolo zavedené pre poslancov EP v roku 1989, nie je od júla 2009 k dispozícii pre nových poslancov a postupne sa úplne ruší.