Platy a dôchodky 

Aký plat majú poslanci EP?

Podľa jednotného štatútu pre poslancov platného od júla 2009 všetci poslanci Európskeho parlamentu dostávajú rovnaký plat.

Hrubý mesačný plat poslancov EP v súlade s jednotným štatútom predstavuje 8.757,70 EUR (od júla 2018). Tento plat sa vypláca z rozpočtu Parlamentu, podlieha dani EÚ a znižuje sa o príspevok na poistenie. Po odčítaní týchto položiek predstavuje 6.824,85 EUR. Tento plat podlieha v mnohých členských štátoch aj štátnej dani. Základný plat poslancov EP je stanovený na 38,5 % základného platu sudcu Súdneho dvora Európskej únie, takže poslanci nerozhodujú – a nemôžu rozhodovať – o svojich platoch.

Existuje niekoľko výnimiek z jednotného štatútu: poslanci, ktorí v Parlamente zastávali mandát pred voľbami v roku 2009, sa mohli rozhodnúť zachovať predchádzajúci vnútroštátny systém, pokiaľ ide o platy (pričom dostávali rovnaké sumy ako národní poslanci), prechodné príspevky a dôchodky, počas celého obdobia pôsobenia v Európskom parlamente.

Majú poslanci EP nárok na dôchodok? V akej výške?

Poslanci EP majú po dovŕšení 63 rokov života nárok na starobný dôchodok. Tento dôchodok predstavuje 3,5 % platu za každý celý rok výkonu mandátu, ale úhrnom najviac 70 % platu. Náklady na tieto dôchodky sú hradené z rozpočtu Európskej únie.

Doplnkové dôchodkové zabezpečenie, ktoré bolo zavedené pre poslancov EP v roku 1989, nie je od júla 2009 k dispozícii pre nových poslancov a postupne sa úplne ruší.