Čo je Európsky parlament? 

Európsky parlament je legislatívnou zložkou Európskej únie a jednou z jej siedmich inštitúcií. Parlament je zložený zo 705 poslancov, ktorí reprezentujú všetky členské štáty EÚ. Kedysi bol zložený zo 751 poslancov, ale zmeny po Brexite tento počet znížili na 705. Stalo sa tak hneď po oficiálnom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Európsky parlament rozhoduje o právnych predpisoch EÚ, vrátane viacročného rozpočtu, spolu s Radou Európskej únie (vlády krajín EÚ). Európsky parlament kontroluje činnosť inštitúcií EÚ, napríklad Európskej komisie.

Volí tiež predsedu Európskej komisie a zohráva kľúčovú úlohu pri preverovaní navrhovaných eurokomisárov cez individuálne vypočutia. Kolégium komisárov, ako sa spoločne nazýva všetkých 27 komisárov, musí potom Parlament schváliť hlasovaním.


Poslanci Európskeho parlamentu sú volení v členských štátoch EÚ každých 5 rokov a reprezentujú približne 446 miliónov občanov. V priebehu rokov a s následnými zmenami v zmluvách EÚ získal Parlament podstatné legislatívne a rozpočtové právomoci.