Prečo sa Parlament presúva medzi Bruselom a Štrasburgom? 

Národné vlády EÚ sa v roku 1992 jednomyseľne rozhodli stanoviť v Zmluve o EÚ, kde sú oficiálne sídla inštitúcií EÚ.


Toto rozhodnutie malo významné dôsledky pre pracovné podmienky v Parlamente: jeho oficiálnym sídlom a dejiskom väčšiny plenárnych schôdzí sa oficiálne stal Štrasburg; parlamentné výbory majú schôdze v Bruseli a sekretariát Parlamentu (jeho pracovníci) má oficiálne sídlo v Luxemburgu. V roku 1997 bolo toto usporiadanie začlenené do Zmluvy o EÚ.


Každá zmena v súčasnom systéme by si vyžadovala zmenu zmluvy, čo si vyžaduje jednomyseľnosť medzi všetkými vládami členských štátov a ratifikáciu každým národným parlamentom.

Európsky parlament v Bruseli © Európsky parlament  

Aké sú náklady na využívanie Štrasburgu ako sídla Parlamentu?


Zo štúdie Európskeho parlamentu z roku 2013 vyplýva, že ročne by sa mohlo ušetriť 103 miliónov EUR, ak by sa všetky činnosti EP presunuli zo Štrasburgu do Bruselu (ceny v roku 2014). Ide o značnú sumu, hoci zodpovedá len 6 % rozpočtu Parlamentu alebo 1 % administratívneho rozpočtu EÚ, alebo len 0,1 % rozpočtu EÚ.


V roku 2014 Dvor audítorov vypracoval svoju vlastnú nezávislú analýzu v reakcii na uznesenie EP z 20. novembra 2013. Dvor audítorov potvrdil závery štúdie EP z roku 2013, ale dospel k celkovým výdavkom spojeným so sídlom v Štrasburgu vo výške 109 miliónov EUR ročne. Ďalšie úspory vo výške 5 miliónov EUR by pochádzali zo zníženia cestovných nákladov v rozpočtoch Európskej komisie a Rady.

V marci 2019 väčšina poslancov EP prijala uznesenie, v ktorom žiada o vypracovanie plánu na zriadenie jedného sídla.