Zasadací poriadok v rokovacej sále 

Rozhodnutie o pridelení kresiel v rokovacej sále medzi politickými skupinami, nezaradenými poslancami EP a zástupcami inštitúcií EÚ prijíma Konferencia predsedov (vedúci predstavitelia politických skupín a predseda Parlamentu) na začiatku každého volebného obdobia. V posledných volebných obdobiach sedeli politické skupiny v Parlamente ako časti koláčového grafu, pričom všetci vedúci skupín sedeli v prvom rade – s výnimkou prípadov, keď sa nová politická skupina vytvorila v priebehu mandátu.

Ursula von der Leyen