Koľko ľudí pracuje v Parlamente? 

Poslanci Európskeho parlamentu sa schádzajú v rokovacej sále © Európska únia 2016 – Európsky parlament  

V máji 2019 bol počet úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov pracujúcich pre Parlament (vrátane politických skupín) na rôznych miestach takýto (asistenti poslancov EP nie sú zahrnutí v nasledujúcej tabuľke):


SPOLU

Brusel

Štrasburg

Luxemburg

Ostatné miesta

7 820

5 039

2 932

2 188

300


  • Väčšinu zamestnancov Parlamentu (55, 5 %) tvoria ženy.

  • Takmer osem a pol percenta zamestnancov Parlamentu pracuje pre politické skupiny (662 pracovných miest).

  • Zamestnanci Parlamentu pochádzajú zo všetkých členských štátov Európskej únie a dokonca z mnohých ďalších krajín. Belgicko má najväčší podiel, za ním nasleduje Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Nemecko.

  • Niektoré činnosti sa vykonávajú s využitím externých zdrojov, napríklad správa budov, informačné technológie, čistenie a stravovacie služby Parlamentu. V konkrétny deň môže byť v priestoroch Parlamentu viac ako 10 000 ľudí, keď k počtu zamestnancov pribudnú novinári, návštevníci a lobisti.