Prístupnosť Európskeho parlamentu pre ľudí so zdravotným postihnutím 

V priebehu rokov sa vďaka mnohým opatreniam značne zlepšila prístupnosť pre poslancov, zamestnancov a návštevníkov so zdravotným postihnutím. Pri všetkých nových projektoch rozšírenia, renovácie alebo úpravy budov sa musí od začiatku ako priorita úplne zabezpečiť prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím.


Všetky budovy Parlamentu majú aspoň jeden vstup, ktorý je prístupný pre invalidný vozík. Parkoviská vo všetkých troch mestách, v ktorých sa nachádza Parlament (Brusel, Štrasburg a Luxemburg), majú priestory vyhradené pre vodičov so zdravotným postihnutím a kaviarne sú vybavené stolmi a pokladňami prispôsobenými pre ľudí používajúcich invalidný vozík. Do priestorov Parlamentu majú povolený vstup asistenčné psy.

Prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím v Európskom parlamente © Európsky parlament  

Okrem týchto prístupných zariadení sa v posledných rokoch neustále zlepšuje digitálna prístupnosť Parlamentu a na požiadanie je k dispozícii rozšírenie podporných technológií. Sluchovo postihnutým osobámsa môžu poskytnúť indukčné slučky a vopred možno požiadať o tlmočníkov znakovej reči. Zrakovo postihnutým osobám možno zabezpečiť podporné technológie, ako je tlač a displeje v Braillovom písme, pomôcky na čítanie a programy na čítanie obrazoviek.


V súlade so smernicou EÚ o prístupnosti webových sídel subjektov verejného sektora bolo webové sídlo Parlamentu upravené tak, aby sa riadilo usmerneniami iniciatívy prístupnosti webových sídel. Webové stránky sa stali zrozumiteľnejšími a ľahšie sa na nich orientuje a obsah zostáva pri prezeraní pomocou čítačky obrazovky rovnaký. Multimediálny obsah je tiež ľahšie prístupný vďaka pridaniu titulkov a prepisov.