Budovy Parlamentu 

Budova Európskeho parlamentu © Európsky parlament  

Podľa rozhodnutia predstaviteľov vlád členských štátov EÚ (Európska rada) z roku 1992 má Parlament tri pracoviská – Štrasburg (jeho oficiálne sídlo), Brusel a Luxemburg. Na troch pracoviskách má celkovo 29 budov. Má aj budovy v iných členských štátoch, v ktorých sa nachádzajú styčné úrady Európskeho parlamentu.


SPOLU

Brusel

Štrasburg

Luxemburg

Počet budov

27

17

5

5

Povrchová plocha v m²

1 180 131

659 565

344 283

176 283


Parlament postupne kupuje budovy, ktoré používa na svojich hlavných pracoviskách, pretože v strednodobom a dlhodobom horizonte je to nákladovo efektívnejšie než ich prenájom. Na uspokojenie potreby väčšieho počtu kancelárskych priestorov, napríklad v dôsledku rozšírenia EÚ v roku 2004, sa tam, kde je to možné, uprednostňuje kúpa pred prenájmom budov. To isté stále viac platí o styčných úradoch Parlamentu v členských štátoch.


Kúpou sa šetrí veľa peňazí – podľa Dvora audítorov je kúpa o 40 až 50 % lacnejšia než dlhodobý prenájom. Celkovo Parlament vlastní 87,5 % svojich budov (151 300 m² prenajatých a 1 052 400 m² vo vlastníctve). Prenájom týchto priestorov by stál okolo 163 miliónov EUR ročne.