Akreditovaní lobisti 

Európsky parlament a Európska komisia 23. júna 2011 otvorili spoločný verejný register transparentnosti s cieľom poskytovať informácie o tých, ktorí sa snažia ovplyvniť politiku EÚ. Register teraz zahŕňa aj právnické firmy, mimovládne organizácie a think-tanky, ako aj tradičných lobistov, čo bolo cieľom už od začiatku.


V januári 2020 bolo v registri 11 882 organizácií, z ktorých je v Parlamente akreditovaných 7 526 osôb. Registrácia je povinná na získanie odznaku lobistu na prístup do Európskeho parlamentu.


Európsky parlament, Komisia a Rada začali 16. apríla 2018 rokovania o nových spoločných pravidlách s cieľom zvýšiť transparentnosť činností zástupcov záujmových skupín na úrovni EÚ. Cieľom navrhovanej novej medziinštitucionálnej dohody je tiež zaradiť Radu do pôsobnosti registra lobizmu, keďže zatiaľ zostáva len pozorovateľom systému. Tretie kolo rokovaní prebehlo vo februári 2019.

Plenárne zasadnutie v Bruseli © Európska únia 2018 – EP