Skupinové a individuálne návštevy v EP 

Približne 450 000 ľudí z EÚ a krajín mimo nej každoročne navštívi rokovaciu sálu Európskeho parlamentu v Bruseli a Štrasburgu. Mnohí z týchto návštevníkov prichádzajú ako súčasť jednej z viac ako 9 000 skupín, s narastajúcim počtom individuálnych návštevníkov za posledné roky.

Európsky parlament sa domnieva, že jeho rokovania a priestory by mali byť ľahko prístupné pre verejnosť, pretože transparentnosť považuje za dôležitú pre výkon demokratických práv v rámci Európskej únie. Keďže náklady na cestovanie do Bruselu a Štrasburgu môžu pre mnohých občanov EÚ predstavovať prekážku vzhľadom na veľké vzdialenosti, Parlament pomáha pokryť náklady pre časť skupinových návštevníkov (asi 80 000 návštevníkov).


Návštevníci prichádzajúci do Bruselu môžu navštíviť aj Parlamentárium a Dom európskej histórie, ktoré sa nachádzajú mimo priestorov Európskeho parlamentu a sú otvorené počas víkendu (približne 470 000 návštevníkov v roku 2018). V Štrasburgu je súčasťou návštevy výstavný priestor známy ako Parlamentárium Simone Veilovej, kde sa nachádza kinosála s 360-stupňovou panoramatickou obrazovkou a interaktívnymi prístrojmi. Priestory Parlamentu v Štrasburgu tiež ponúkajú program pre študentov s názvom Euroscola, ktorý dáva tisíckam študentov vo veku 16 až 18 rokov možnosť stať sa poslancom EP na jeden deň.

Návštevy v Európskom parlamente pre skupiny a jednotlivcov © Európska únia 2018 – EP  

Bezplatné skupinové návštevy

Mnoho návštevníkov prichádza do Parlamentu v Bruseli a Štrasburgu v skupinách, aby so obzreli rokovaciu sálu a oboznámili sa s postupmi Parlamentu. Sú buď pozvaní poslancami EP, alebo prichádzajú z vlastnej iniciatívy. Uvítajú ich zamestnanci Parlamentu, ktorí ich informujú o práci a úlohe Európskeho parlamentu, a môžu sa stretnúť s poslancami EP. V Štrasburgu mimo zasadnutí si návštevníci môžu rezervovať prehliadku budovy Louise Weissovej, ktorá má hlboký symbolický význam, so sprievodcom. V prípade záujmu je k dispozícii multimediálny sprievodca.


Individuálni návštevníci

Návštevníci môžu prísť do Európskeho parlamentu aj samostatne. Každoročne sa približne 80 000 individuálnych návštevníkov ponúkne počas návštevy galérie rokovacej sály Európskeho parlamentu v Bruseli interaktívny multimediálny sprievodca, a to v stanovených časoch. Takisto si môžu vypočuť brífing alebo sledovať plenárne zasadnutia. V Štrasburgu sa v roku 2017 rozšírili možnosti pre individuálnych návštevníkov a nedávno sa zaviedli návštevy s multimediálnym sprievodcom. V roku 2018 využilo túto možnosť asi 40 000 návštevníkov a ich počet stále rastie.Skupiny pod záštitou


Obmedzený počet ľudí môže navštíviť Parlament na výslovné pozvanie niektorého poslanca EP s finančnou podporou Parlamentu. Takéto skupiny dostávajú dotáciu na čiastočné pokrytie ich nákladov spojených s cestou, ubytovaním a stravovaním (2 500 skupín ročne, asi 80 000 návštevníkov).

Každý poslanec EP môže pozvať až 110 sponzorovaných návštevníkov ročne, a to v skupinách tvorených minimálne 10 návštevníkmi. Poslanci môžu počas plenárnych zasadnutí pozvať do Štrasburgu alebo do Bruselu až 5 skupín ročne.


Návštevníkov privítajú úradníci, ktorí im prostredníctvom interaktívnych nástrojov poskytnú informácie o EÚ a Parlamente. Stretnú sa s jedným alebo dvoma poslancami Parlamentu a môžu navštíviť verejnú galériu rokovacej sály.


Prihlášky a finančné príspevky majú na starosti zamestnanci Európskeho parlamentu. Dotácia sa vypláca bankovým prevodom, ale malú časť finančného príspevku (do výšky 40 EUR na návštevníka) môže byť vyplatená vedúcemu skupiny, aby mal v deň návštevy pri sebe hotovosť. Veľkosť dotácie sa vypočíta na základe troch faktorov, ktoré sa vynásobia počtom návštevníkov: cestovné náklady: kilometrová sadzba (0,09 EUR za kilometer) pre vzdialenosť medzi východiskovým bodom skupiny a Bruselom alebo Štrasburgom, náklady na hotel v prípade prenocovania (60 EUR) a stravné (40 EUR). Preplatia sa iba skutočné náklady.

Parlament pomáha niektorým skupinám návštevníkov pokryť ich cestovné náklady. © Európsky parlament  

Dni otvorených dverí

Parlament organizuje každoročne začiatkom mája v Štrasburgu a Bruseli dni otvorených dverí. V roku 2019 Štrasburg privítal takmer 12 000 návštevníkov a Brusel rekordný počet 19 540.