Neukončené záležitosti: čo sa stane s právnymi predpismi, ktoré neboli dokončené do konca volebného obdobia? 

Všetky hlasovania Parlamentu pred voľbami zostávajú právoplatné pre budúci Parlament. Znamená to, že po voľbách nový Parlament prevezme spisy, ktoré mu prenechal predchádzajúci Parlament, a bude pokračovať v ďalšej fáze rozhodovacieho procesu.


Pokiaľ ide o legislatívne záležitosti, ktoré sa nedostali do pléna pred voľbami, neexistuje právne platná pozícia Parlamentu, a preto sa v internom rokovacom poriadku Parlamentu stanovuje, že práca vykonaná v týchto veciach (napr. vo výbore) počas predchádzajúceho volebného obdobia zaniká. Na začiatku nového volebného obdobia sa však môže nová Konferencia predsedov Parlamentu – predseda EP a vedúci predstavitelia politických skupín – môže rozhodnúť pokračovať v práci, ktorá už bola v súvislosti s týmito spismi vykonaná (článok 229 rokovacieho poriadku EP).

Documents © European Parliament