Hospodárstvo 

Produkty pre túto kategóriu 

       

Hospodárstvo 
 

Proti nečestným obchodným praktikám môže EÚ siahnuť po množstve opatrení - požiadať o pomoc Svetovú obchodnú organizáciu (WTO), alebo dokonca pristúpiť absolútnej „obchodnej vojne“.

       

Hospodárstvo 
 

Boj proti klimatickým a zvyšovanie energetickej bezpečnosti sú priority Európskej únie. Zistite, ako chcú poslanci zvýšiť energetickú účinnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

       

Hospodárstvo 
 

S cieľom pomôcť EÚ dosiahnuť ambiciózne ciele v oblasti znižovania emisií v boji proti klimatickým zmenám sa Parlament usiluje o urýchlenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

       

Hospodárstvo 
 

Online platformy tvoria samostatné a rýchlorastúce odvetvie našej ekonomiky. Nové európske pravidlá by mali pomôcť spotrebiteľom i podnikateľom. Ako si ich predstavuje Európsky parlament?