Hospodárstvo 

Produkty pre túto kategóriu 

       

Hospodárstvo 
 

Jednotný trh EÚ umožňuje voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb v krajinách EÚ. Koľko o ňom viete? Zistíte to v našom kvíze.

       

Hospodárstvo 
 

Od vykurovania až po dopravu je energia zásadná pre každodenný život, ale je aj hlavným zdrojom emisií. Prečítajte si o riešeniach EÚ na dekarbonizáciu tohto odvetvia.

       

Hospodárstvo 
 

Batérie sa stávajú strategickými produktami, Európsky parlament preto pripravuje v tejto súvislosti nové pravidlá týkajúce sa enronmentálnej záťaže, etických a sociálnych otázok.