Hospodárstvo 

Produkty pre túto kategóriu 

Európske dodávky energie by mali byť bezpečné, rôznorodé a zároveň ekologické. Parlament chce kvôli tomu aktualizovať finančné usmernenia týkajúce sa transeurópskych energetických sietí tak, aby sa ľahšie dosahovali klimatické ciele EÚ, napĺňala sa zelená dohoda a žiadny región nezostal mimo.        

Hospodárstvo 
 

Poslanci hlasovali o financovaní kľúčových energetických projektov a zlepšovaní uskladňovania energie. Ide o súčasť krokov na dosiahnutie klimatických ambícií EÚ.

elektrické autá na nabíjačkách        

Hospodárstvo 
 

Ako presne definovať udržateľnosť a ako ju premietnuť do nášho hospodárstva? Jedna z ciest vedie cez podporu ekologických investícií a EÚ pre to pripravuje nové pravidlá.

infografika: dokumenty        

Hospodárstvo 
 

Odkiaľ má EÚ peniaze a na čo ich míňa? Prečítajte si, ako sa zostavuje dlhodobý európsky rozpočet.