Hospodárstvo 

Produkty pre túto kategóriu 

       

Hospodárstvo 
 

Obehové hospodárstvo je ekonomický model uprednostňujúci opätovné využívanie a recyklovanie vecí. Prináša mnohé výhody pre životné prostredie, hospodársky rast a pre obyvateľov.

       

Hospodárstvo 
 

Od vykurovania až po dopravu je energia zásadná pre každodenný život, ale je aj hlavným zdrojom emisií. Prečítajte si o riešeniach EÚ na dekarbonizáciu tohto odvetvia.

       

Hospodárstvo 
 

Batérie sa stávajú strategickými produktami, Európsky parlament preto pripravuje v tejto súvislosti nové pravidlá týkajúce sa enronmentálnej záťaže, etických a sociálnych otázok.