Obehové hospodárstvo: Dajme veciam nový život! 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Obehové hospodárstvo nepozná veci na jedno použitie.  

Každý Európan spotrebuje každoročne 14 ton materiálu a vyprodukuje 5 ton odpadu. Tieto alarmujúce čísla však môžeme zmeniť. Pokazené veci sa dajú opraviť a znovu použiť a materiály sa dnes dajú recyklovať, čím sa dá značne znížiť množstvo odpadu. V pondelok podvečer sa bude týmito otázkami zaoberať i parlamentné plénum. Na programe je debata o správe, ktorou Parlament vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózne plány na prechod k obehovému hospodárstvu.

Na rozdiel od stále veľmi rozšíreného modelu, kde sa veci vyrábajú, spotrebúvajú a zahadzujú, v obehovom hospodárstve majú dlhší život. Alebo sa dokonca i reinkarnujú. A to najmä vďaka lepšiemu dizajnu, ktorý ich umožňuje opraviť alebo recyklovať ich časti. Pre obehové hospodárstvo je príznačná i dlhšia životnosť vecí a efektívnejšie nakladanie s odpadom. A v neposlednom rade sú tu i nové biznis modely založené na požičiavaní alebo spoločnom vlastníctve, kde sa zo spotrebiteľov stávajú "len" užívatelia.


Prečítajte si aj ďalšie správy z Európskeho parlamentu.


Parlament bude v pondelok rokovať a v stredu hlasovať o správe, v ktorej požaduje zlepšenie využívania zdrojov o 30% do roku 2030 v porovnaní s rokom 2014. Podľa odhadov Komisie by to mohlo priniesť takmer 1%-né zvýšenie HDP a 2 milióny nových udržateľných pracovných miest


"Ak chceme zmeniť dnešný trend, potrebujeme skutočnú zmenu myslenia a systematický prístup, ktorý vyžaduje celoplošné regulačné i ekonomické zmeny a takisto i zmeny vo vzdelávaní a sociálnej oblasti," vysvetľuje spravodajkyňa Sirpa Pietikäinen (EĹS, Fínsko).