Elisa Ferreira a Michael Theurer o činnosti výboru pre daňové rozhodnutia 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Elisa Ferreira a Michael Theurer - spolutvorcovia uznesenia o daňových rozhodnutiach  

Nadnárodné firmy by mali platiť dane tam, kde vykazujú zisky. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu 25. novembra schválilo parlamentné plénum. Tento dokument je výsledkom 9-mesačného pôsobenia špeciálne zriadeného výboru pre daňové rozhodnutia (TAXE). Jeho spoluautori Elisa Ferreira (S&D, PT) a Michael Theurer (ALDE, DE) dúfajú v pozitívne zmeny v oblasti zdaňovania. Prezradili nám však, že dostať od firiem a štátov potrebné informácie vôbec nebolo jednoduché.

Výbor TAXE a nadnárodné firmy


Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia začal voju činnosť vo februári tohto roku. Veľké firmy sa s ním však spočiatku odmietali baviť o svojom postoji ohľadne zdaňovania. Viaceré z nich to neskôr prehodnotili a nakoniec predsa len prijali pozvánku na spoločnú konzultáciu.


"Najprv hovorili nie, nechajte nás na pokoji, nemáme s tým nič spoločné. No potom začali jeden po druhom prichádzať a niektorí z nich dokonca povedali áno, súhlasíme s niektorými z vašich návrhov, akým je napríklad spoločný konsolidovaný základ dane," hovorí spravodajkyňa Elisa Ferreira. Medzi firmami, ktoré vo výbore predstavili svoje stanoviská, boli nakoniec i Amazon, Facebook, Google, IKEA a HSBC.


Zišlo by sa viac informácií


"Ušlo sa nám síce privítania, no akonáhle začnete riešiť detaily, narazíte na rôzne tajomstvá," približuje Elisa Ferreira návštevy v dotknutých krajinách. Členovia výboru v rámci svojho vyšetrovania navštívili Belgicko, Luxembursko, Švajčiarsko, Írsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo.


"Mohli sme toho urobiť oveľa viac, keby sme nenarazili na odpor niektorých členských štátov a Komisie, ktorí sú tu dôležitými hráčmi," ľutuje Micheal Theurer. "Nedostali sme viacero dôležitých dokumentov alebo sa nám ušli len spisy so začiernenými informáciami," vysvetľuje.


Kto tu stráca?


"Agresívne daňové praktiky niektorých štátov EÚ zvýšili ich vnútroštátny daňový základ na úkor ich európskych partnerov a (...) spoločnosť ako celok. No daňové výpadky mali na svedomí vyššie daňové zaťaženie ostatných daňových poplatníkov, či už sú to zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, úradníci alebo firmy," hovorí Michael Theurer.


Elisa Ferreira dodáva, že "systém, ktorý členským štátom umožňuje súperiť medzi sebou v tom, kto pritiahne viac nadnárodných firiem a robiť z toho biznis, nemôže pokračovať i naďalej."


Výsledky


Michael Theurer považuje prijaté uznesenie na "vysoko kvalitnú analýzu nespravodlivého, nelegitímneho a sčasti i nelegálneho konania nadnárodných spoločností, ktorým sa vyhýbajú a unikajú daniam." Dokument je podľa neho "dôležitým míľnikom na kamenistej ceste k efektívnemu (...) rámcu, ktorý by v sociálnom trhovom hospodárstve umožnil spravodlivú daňovú súťaž."


Elisa Ferreira dúfa, že "LuxLeaks a práca výboru TAXE prinesú zásadné zmeny v tom, ako sa pozeráme na otázky zdaňovania."


Uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 508 (za): 108 (proti): 85 (zdržalo sa hlasovania).