Poslanci chcú prechod na menej nebezpečné biologické pesticídy  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Tradičné chemické pesticídy sú síce účinné proti škodcom, no nášmu zdravia ani životnému prostrediu moc neprospievajú. Skôr naopak. Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín sa zvyšky pesticídov nachádzajú až v 45% potravín, ktoré konzumujeme. Pričom 1,6% prekračuje legálne limity. Európsky parlament preto chce, aby sa využívalo viac prírodných alternatív a aby sa skrátil a zjednodušil proces ich autorizácie. Viac v našom videu.

15. februára prijal Parlament uznesenie, v ktorom vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 predložila legislatívny návrh na urýchlenie autorizácie a registrácie nízkorizikových pesticídov. Doteraz bolo v EÚ oficiálne uznaných len sedem takýchto alternatív.  


 „Hovoríme tu o organizmoch, vírusoch, baktériách a cudzopasných červoch, pričom všetky musia prejsť schvaľovacím procesom, ktorý nie je len dlhý, ale aj veľmi nákladný,“ vysvetľuje Herbert Dorfmann (EPP, IT),

člen výboru EP pre poľnohospodárstvo a jeden z ôsmych autorov uznesenia.


Niektoré členské štáty odmietajú tieto pesticídy autorizovať. Odôvodňujú to tým, že nie sú dostatočne účinné. Poslanci tento prístup kritizujú, nakoľko podľa nich neberie do úvahy prínosy alternatívnych pesticídov v oblasti efektívneho využívania zdrojov v ekologickom poľnohospodárstve, ani dodatočné zdravotné a environmentálne náklady spojené s využitím konvenčných prípravkov.


„Používame priveľa bežných pesticídov, tieto sú chemickej povahy, takže sú väčšinou nebezpečné, keďže vznikli nato, aby zabíjali všetko živé. Zároveň tým škodia zdraviu,“ opisuje situáciu ďalší zo spoluautorov uznesenia, český socialista Pavel Poc, člen výboru pre životné prostredie.