Drony: EÚ vytvára pravidlá pre bezpečnejší vzdušný priestor 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament prijal prvé celoeurópske pravidlá o prevádzkovaní dronov. Mali by chrániť spotrebiteľov, súkromie i životné prostredie.

V utorok 12. júna Európsky parlament prijal nové pravidlá leteckej bezpečnosti, ktoré rátajú aj s dronmi. Ide o prvý krát, čo EÚ stanovuje spoločné pravidlá pre tieto bezpilotné lietadlá. Vďaka novej legislatíve by sa mali veci viac sprehľadniť.   

Prečo EÚ potrebuje pravidlá pre prevádzkovanie dronov?

 

Ťažké bezpilotné lietadlá sa riadia všeobecnými letovými pravidlami únie, bezpilotné lietadlá s hmotnosťou nižšou než 150kg sú usmerňované národnými pravidlami. Rozdielne národné štandardy v krajinách EÚ komplikujú situáciu v cezhraničnom obchode. Bezpilotné lietadlá navyše predstavujú radu bezpečnostných rizík: môžu poškodiť lietadlo, spôsobiť zranenia, spôsobovať hluk či znečisťovať ovzdušie. Niektoré môžu byť vybavené kamerou a narušovať tak súkromie, či zbierať osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb.

Nové pravidlá sa budú vzťahovať na všetky časti bezpilotných lietadiel (vrátane motorov a diaľkových ovládačov) a zaručia, že prevádzkovatelia a výrobcovia v celej EÚ budú rešpektovať bezpečnosť, súkromie, osobné údaje a životné prostredie.

 

  • Prevádzkovatelia budú musieť udržiavať bezpilotné lietadlá v maximálnej výške a vzdialenosti, aby sa zabránilo ohrozeniu ľudí na zemi a iných užívateľov vzdušného priestoru.
  • Prístup k určitým geografickým oblastiam, ako sú letiská, veľvyslanectvá, väznice a jadrové elektrárne, bude obmedzený alebo zakázaný.
  • Bezpilotné lietadlá, ktoré pri náraze prenášajú viac než 80 julov kinetickej energie a môžu tak spôsobiť zranenie, budú podliehať registrácii. Registrované drony budú označené, aby bolo možné ich identifikovať.
  • Bezpilotné lietadlá musia byť navrhované tak, aby sa minimalizoval hluk a znečistenie ovzdušia.

Trh s dronmi v EÚ

 

Európske odvetvie, ktoré sa zaoberá vývojom bezpilotných lietadiel sa rozvíja veľkou rýchlosťou. Prieskum ukázal, že do roku 2050 môže vytvoriť až 150.000 nových pracovných príležitostí. Odborníci odhadujú, že do desať rokov bude obchod s bezpilotnými lietadlami predstavovať takmer 10% celého z leteckého odvetvia (okolo 15 miliárd ročne).

 

Čo bude nasledovať?

 

Po nadobudnutí účinnosti nových právnych predpisov, Európska komisia vypracuje podrobnejšie pravidlá (vykonávací akt).

 

Čo je to bezpilotné lietadlo a ako sa používa?

Bezpilotné lietadlá boli pôvodne vyvinuté a využívané predovšetkým armádou. V súčasnosti ale našli uplatnenie v súkromnom sektore, rada z nich sa používa na filmovanie a fotografovanie, na záchranné práce, prieskum potrubia, či poľnohospodárske postreky.