Samojazdiace autá v EÚ: Infografika  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Samojazdiace autá sa na našom trhu objavia čo nevidieť. Prinesú so sebou výhody, ale aj nové požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky. Ako sa na ne EÚ pripravuje?

Výhody autonómnych áut


Každý rok prídu na európskych cestách o život tisícky ľudí. Hlavnou príčinou dopravných nehôd - až v 95% - je chyba človeka. Predpokladá sa, že samojazdiace osobné aj nákladné autá by mohli túto štatistiky výrazne znížiť a zlepšiť bezpečnosť na cestách.


Digitálne technológie môžu takisto prispieť k obmedzeniu dopraných zápch a emisií skleníkových plynov. Vzájomne prepojené autá si môžu dať vedieť, ktorým miestam sa vyhnúť a kde sú voľné parkovacie miesta.


Samojazdiace autá by mohli zlepšiť aj mobilitu ľudí s hendikepom alebo v pokročilom veku.


Každopádne sa očakáva rapídny rast trhu s autonómnymi vozidlami. Podľa odhadov by mali vďaka tomu do roku 2025 vzniknúť nové pracovné miesta a rozvoj odvetvia by mohol priniesť tržby okolo 620 miliárd eur pre európskym automobilový priemysel a 180 miliárd eur pre elektronický priemysel.

Väčšia bezpečnosť či čistejší vzduch: samojazdiace autá prinesú viacero výhod.  

Aké výzvy prináša automatizované riadenie?


 • Bezpečnosť premávky: Keďže samojazdiace autá musia fungovať v prostredí tradičných áut, chodcov a bicyklov, je pre ne potrebné vytvoriť zodpovedajúce bezpečnostné nároky a harmonizovať niektoré cestné pravidlá na celoeurópskej úrovni

 • Otázka zodpovednosti: Rozšírenie autonómnych vozidiel, ktoré preberajú činnosť vodiča, si vyžaduje prispôsobiť aj právne prostredie. Legislatíva bude musieť ujasniť, kto nesie zodpovednosť za prípadné nehody a škody. Bude to šofér alebo výrobca vozidla?

 • Spracovanie údajov: Pravidlá EÚ na ochranu osobných údajov sa týkajú aj autonómnych áut, no doteraz však neboli prijaté žiadne opatrenia, ktoré by zaisťovali kybernetickú bezpečnosť a chránili tieto autá pred kyberútokmi.

 • Etické otázky: Autonómne vozidlá musia rešpektovať ľudské správanie a slobodu rozhodovania. Dnes už síce vznikajú zásady EÚ pre umelú inteligenciu, no zrejme bude potrebné vytvoriť konkrétne štandardy.

 • Infraštruktúra: Budeme potrebovať významné investície do výskumu a inovácií pre rozvoj technológií a vytvorenie dostatočnej infraštruktúry.

Jak na tieto otázky reaguje EÚ?


Inteligentné technológie, umelá inteligencia a robotika sa rozvíjajú veľmi rýchlo. Európska únia sa snaží predvídať ich dopady a pracuje preto na spoločných pravidlách.


V nadväznosti na stratégiu Európskej komisie pre mobilitu budúcnosti pripravil parlament iniciatívnu správu o autonómnom riadení vozidiel v európskej doprave. Jej autorom je holandský poslanec Wim van den Camp (EPP). Parlament bude o nej rokovať v pondelok 14. januára a hlasovať deň na to.


Poslanci tu navrhujú nasledovné:


 • Politika EÚ a európske právo pre automatizovanú mobilitu by mali zahrňovať všetky druhy dopravy vrátane námornej, riečnej, železničnej či drony, ktoré dopravujú tovar. Stratégia komisie sa dnes sústreďuje najmä na cestné vozidlá.
 • Snahy o štandardizáciu na medzinárodnej úrovni je nutné koordinovať tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť a interoperabilita áut aj cez hranice.
 • Povinné záznamníky údajov - čierne skrinky pre prípad nehody.
 • Čo najrýchlejšie vytvoriť zodpovedajúce pravidlá v oblasti ochrany údajov a etických otázok. Toto by mohlo pomôcť zvýšiť dôveru občanov voči samojazdiacim autám.
 • Zvláštna pozornosť by sa mala venovať vývoji autonómnych vozidiel, ktoré by mohli využívať ľudia s obmedzenou pohyblivosťou alebo hendikepom.
Automatizácia riadenia: prehľad jednotlivých úrovní  

Dnes už na európskom trhu existujú autá s asistenciou riadenia - ide o prvý a druhý stupeň automatizácie. Samojazdiace autá (tretí a štvrtý stupeň) sa práve testujú a ich uvedenie na trh sa očakáva v období medzi rokmi 2020 až 2030. Plne automatizované vozy (piaty stupeň) by sa mali začať predávať okolo roku 2030. Očakáva sa, že všetky novo vyrobené autá budú okolo roku 2022 vzájomne prepojené.

Autonómne a prepojené vozidlá  
 • Autonómne vozidlá asistujú vodičovi pomocou digitálnych technológií tak, že niektoré alebo všetky funkcie vykonáva počítačový systém  
 • Samojazdiace autá sú automatizované vozidlá stupňa 3, 4 a 5.  
 • Prepojené vozidlá sú vybavené zariadeniami na komunikáciu s ostatnými vozidlami alebo infraštruktúrou prostredníctvom internetu  
 • Automatizované a komunikačné technológie sa vzájomne doplňujú a očakáva sa, že všetky autonómne vozidlá budú prepojené.