4 benefity nových európskych pravidiel ochrany spotrebiteľov  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Čoraz viac ľudí dnes nakupuje aj v iných členských krajinách Únie. Preto je dôležité, aby sa zjednotili pravidlá a aby ľudia poznali svoje práva.

@AP images/European Union-EP  

Európsky parlament 17. apríla prijal nové pravidlá proti nekalým obchodným praktikám. Mali by zabrániť tomu, aby sa v niektorých krajinách predávali menej kvalitné produkty za rovnaké ceny. Okrem toho sprehľadnia online recenzie a umiestňovanie výsledkov vyhľadávania.

Ide o súčasť legislatívneho balíka, ktorý dostal pomenovanie „Nová dohoda pre spotrebiteľov.“ V rámci neho sa modernizujú štyri európske smernice. Členské štátu budú povinné aplikovať nové pravidlá od 28. mája 2022.


Ide o výrazný krok k odstráneniu rozdielov, ktoré stále pretrvávajú medzi jednotlivými krajinami. Nová dohoda pre spotrebiteľov prinesie všetkým kupujúcim rovnaké práva naprieč celou Úniou.


Nové pravidlá posilnia doterajšie práva spotrebiteľov, zavádzajú sa nimi napríklad prísnejšie pokuty pre nečestných predajov a možnosť podávať hromadné žaloby.


Modernizovaná legislatíva pokrýva aj oblasti, ktoré doteraz európske právo neupravovalo, napríklad čo sa týka online prostredia alebo dvojakej kvality produktov. Prinášame zoznam hlavných výhod.


Výhoda č. 1: viac ochrany pri online nákupoch


Ľudia, ktorí nakupujú na internetovom obchode, ktorý združuje viacero predajcov, budú musieť byť dopredu jasne informovaní, či je predajca firma alebo fyzická osoba. V prípade problémov sa totiž uplatňujú iné pravidlá.


Nová dohoda prinesie aj viac transparentnosti pri online vyhľadávaní. Užívatelia tak budú môcť vidieť, či predajca za to, že sa ocitol v top výsledkoch, zaplatil.


Zlepšia sa aj práva užívateľov digitálnych služieb, ktoré sú síce zdarma, no za ktorých používanie „platíte“ svojimi osobnými údajmi. Toto sa týka najmä cloudových úložísk, sociálnych médií alebo emailových účtov. Tak ako dnes môžete do 14 dní odstúpiť od zmluvy za platené digitálne služby, budete môcť zrušiť aj zmluvu za služby zdarma.

Vďaka online trhoviskám majú dnes spotrebitelia na výber so širšej škály produktov za výhodné ceny. No čoraz viac predajcov, najmä z tretích krajín, na nich ponúka nelegálny alebo nebezpečný tovar. V novembri 2020 Parlament prijal uznesenie, kde vyzval na prijatie prísnejších opatrení na zaistenie bezpečnosti všetkých výrobkov predávaných v EÚ bez ohľadu na to, či sa predávajú online alebo offline alebo či sa vyrábali v rámci EÚ alebo mimo nej - vrátane výrobkov obsahujúcich nové technológie, ako je napríklad umelá inteligencia. Poslanci požadujú účinnejší dohľad nad trhom, lepšiu kontrolu a väčšiu zodpovednosť online trhovísk, ktoré by mali uplatňovať rovnaké pravidlá na subjekty z EÚ i tretích krajín, ktoré predávajú tovar v Únii.

Prečítajte si viac: Ako Európsky parlament odstraňuje bariéry pri online nakupovaní ako a ako zlepšuje váš digitálny život.


Výhoda č. 2: hromadné žaloby vo všetkých členských štátoch EÚ


V prípade, ak bude mať väčšie množstvo spotrebiteľov problém s tým istým predajcom, bude možné podávať hromadné žaloby. Tieto žaloby bude môcť v mene skupiny spotrebiteľov podávať oprávnený subjekt, napríklad spotrebiteľská organizácia a požadovať nápravu (napríklad odškodnenie, výmenu alebo opravu). Nebudú sa pritom musieť limitovať na jednu krajinu, ale budú môcť združovať spotrebiteľov z viacerých krajín.


V prípade poškodenia nekalými obchodnými praktikami, ako napr. agresívnym alebo zavádzajúcim marketingom, budú mať spotrebitelia v celej EÚ tie isté práva. Táto ochrana sa v súčasnosti v jednotlivých štátoch EÚ značne líši.


Výhoda č. 3: účinnejšie pokuty


Orgány EÚ na ochranu spotrebiteľa nie sú dostatočne vybavené na to, aby mohli ukladať pokuty za praktiky, ktoré poškodia veľký počet spotrebiteľov v celej EÚ.


Pokuty sa značne líšia a častokrát nie sú dosť vysoké na to, aby mali odstrašujúci účinok.


Po novom budú mať vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa právomoc koordinovane ukladať účinné, primerané a odrádzajúce pokuty.


Výhoda č. 4: kroky proti dvojakej kvalite produktov


Nová dohoda pre spotrebiteľov modernizuje aj smernicu o nekalých obchodných praktikách. Jednou z takýchto praktík je predávanie tovarov z rozličnou kvalitou v rovnakom obale a za rovnakú cenu. Robí sa to napríklad pri potravinách či pracích práškoch.


Nové pravidlá takého konanie zakážu, keďže ide o klamanie spotrebiteľov, ktorí nevedia, že kupujú tovar nižšej kvality.


Prečítajte si viac o iniciatívach Európskeho parlamentu proti dvojakej kvalite produktov.


Ďalšie kroky

Európska komisia 15. decembra preložila nový legislatívny návrh na regulovanie digitálnych služieb, vrátane online platforiem a trhovísk. Európsky parlament už 20. októbra prijal uznesenie s odporúčaniami pre Komisiu. Poslanci tu napríklad žiadajú opatrenia proti podvodníkom, ktorí na internete predávajú falošné, nelegálne alebo nebezpečné produkty.