Globalizácia: hlavné benefity a fakty  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Príležitosti pre malé stredné podniky, export, nové pracovné miesta. Aké sú hlavné výhody, ktoré so sebou prináša globalizácia.

©AP Images/European Union-EP  

Globalizácia so sebou prináša príležitosti aj výzvy. EÚ sa z snaží vyťažiť z globalizácie čo najviac pre občanov i firmy a súčasne znížiť jej negatívne dopady.


Nové obchodné príležitosti pre európske firmy


Vďaka svojmu obchodnému režimu a mnohým obchodným zmluvám je EÚ vynikajúcim regiónom pre import a export. Pre 80 krajín je top obchodným partnerom.


EÚ je popri USA a Číne jedným z najsilnejších hráčov v medzinárodnom obchode. Vývoz z EÚ predstavuje viac ako 15% svetového vývozu, pričom viac ako 80% európskych exportérov sú malé a stredné podniky.


V roku 2000 predstavovala hodnota vývozu tovarov a služieb z EÚ 1160 miliárd eur. V roku 2018 sa toto číslo vyšplhalo na 2900 miliárd. Vývoz do Južnej Kórei vzrástol o viac ako 12 %, do Kolumbie o viac ako 10 % a do Kanady o 7 %.

Zahraničný obchod pomáha vytvárať pracovné miesta vo všetkých krajinách EÚ.  

Globalizácia a pracovné miesta


Globalizácia so sebou prináša aj pracovné príležitosti. V roku 2017 sa vďaka nej v EÚ udržiavalo až 36 miliónov pracovných miest (každé siedme). Každá miliarda z exportu pomáha udržiavať v Únii približne 13 000 pracovných miest.


Na Slovensku bolo v roku 2018 na exporte závislých 17 % pracovných miest, pričom väčšina z nich sú stredne kvalifikovaní pracovníci.


Ľudia, ktorí pracujú pre odvetvia závisiace na globalizácii zarábajú v priemere o 12% viac ako ostatní zamestnanci.


Výhody globalizácie pre spotrebiteľov


Najväčšie výhody globalizácie a medzinárodného obchody pre spotrebiteľov plynú z dovozu. Obchodné dohody totiž odstraňujú alebo znižujú dovozné clá. Keď sa k tomu pripočíta zvýšená konkurencia, výsledkom sú nižšie ceny pre spotrebiteľov tak za tovary, ako napríklad oblečenie, smartfóny, elektronika, autá či software, ako aj služby.


Spotrebitelia majú okrem toho aj väčšiu možnosť výberu. Priemerný európsky spotrebiteľ ušetril vďaka nižším cenám a väčšiemu výberu ročne približne 600 eur.


Globalizácia tiež pomáha zvyšovať bohatstvo, komfort a životný štandard.


Obchodovanie v rámci EÚ


Európske krajiny obchodujú aj medzi sebou. Cieľom jednotného trhu je odstrániť všetky obchodné prekážky v rámci EÚ.


Európsky jednotný trh je najväčším bezcolným hospodárskych priestorom na svete. Táto oblasť zahŕňa viac ako pol miliardy občanov a generuje HDP v hodnote 13 biliónov eur.


Odhaduje sa, že jednotný trh pomohol vytvoriť 2,8 milióna pracovných miest.