Investície do ekologickej budúcnosti  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Ako presne definovať udržateľnosť a ako ju premietnuť do nášho hospodárstva? Jedna z ciest vedie cez podporu ekologických investícií a EÚ pre to pripravuje nové pravidlá.

Elektrické autá na nabíjacej stanici v Paríži ©Georgii Timakov/AdobeStock  

Aké aktivity možno zaradiť medzi udržateľné? Počas júnového plenárneho zasadnutia poslanic hlasovalio zjednotení klasifikácie naprieč celou EÚ a stimuloch pre firmy k aktivitám, ktoré v budúcnosti prispejú k snahe o dosiahnutie uhlíkovej neutrality.


V súčasnosti platí dočasná dohoda z decembra 2019, na konci mája 2020 ju podporil aj parlamentný výbor pre životné prostredie.


Vymedzenie pojmov


Pre udržateľný rozvoj je kľúčová ochrana prírodných zdrojov a rešpektovanie ľudských práv, rovnako ako aj snaha o znižovanie emisií a boj proti globálnemu otepľovaniu.


EÚ sa už teraz snaží významne znížiť množstvo emisií. Európsky ekologický dohovor má za cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Ak chce EÚ tento ambiciózny cieľ dosiahnuť, musí masívne investovať. Podľa odhadov Európskej komisie bude v nasledujúcom desaťročí potrebné naliať až 260 miliárd eur do nových technológií.


A na to verejné zdroje stačiť nebudú. Ekologické projekty budú potrebovať súkromných investorov. A práve preto je potrebné nastaviť jasné kritériá, čo presne znamená "udržateľné" a "ekologické". Inak hrozí riziko takzvaného natierania na zeleno - to sú projekty, ktoré sa síce zvonku tvária ekologicky, ale v skutočnosti to je len fasáda.


Niektoré členské štáty už s vymedzovaním pojmov začali samy. Spoločná terminológia EÚ by však mala uľahčiť orientáciu všetkým zúčastneným - firmám, ktoré hľadajú investorov aj investorom samotným.

Triedenie odpadu na recykláciu ©Romaset/AdobeStock  

Ktoré hospodárske aktivity sú udržateľné?


Nové nariadenie o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií definuje šesť cieľov v oblasti ochrany životného prostredia - ekonomickú činnosť umožňuje označiť ako environmentálne udržateľnú v prípade, že prispieva najmenej k jednému z týchto cieľov a výrazne neohrozuje dosiahnutie ďalších.

Tento princíp "nepoškodzovania" je dôležitým kritériom. Udržateľné aktivity navyše musia rešpektovať ľudské práva a práva zamestnancov.

Šesť cieľov  
  • prispievať k zmierneniu klimatických zmien (vyhnúť sa vypúšťaniu skleníkových plynov alebo prispievať k ich redukcii) 
  • adaptovať sa na klimatické zmeny (vyhnúť sa nepriaznivému pôsobeniu na klímu) 
  • rozumné nakladanie s vodou a morskými zdrojmi 
  • prechod na obehové hospodárstvo (sústrediť sa na recykláciu a opakované používanie surovín) 
  • neznečisťovať prostredie 
  • chrániť prírodnú rozmanitosť a ekosystémy 

Veľké firmy s viac než 500 zamestnancami a finančné spoločnosti, ktoré chcú byť označované ako udržateľné, budú po novom musieť dokladovať, ako presne prispievajú k zlepšovaniu životného prostredia.

Čo bude ďalej?


Európska komisia pripraví technické kritériá pre každý z cieľov. Pre aktivity týkajúce sa klimatických zmien by mala byť hotová do konca roka 2020. Všetko ostatné do konca roka 2021. Po stanovení kritérií v každej oblasti budú mať firmy vždy jeden rok na to, aby sa im prispôsobili.