Parlament chce nové zdroje financovania rozpočtu EÚ 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament požaduje nové toky príjmov do rozpočtu EÚ, aby bylo možné financovať oživenie hospodárstva po koronakríze a investovať do budúcnosti Európy.

Európsky parlament si želá ambiciózny rozpočet EÚ, ktorý by dokázal financovať hospodársku obnovu a pomohol vybudovať ekologickú Európu bez toho, aby zaťažoval daňovníkov alebo budúce generácie. Ako to dosiahnuť? Podľa poslancov je to možné prostredníctvom nových zdrojov príjmov označovaných ako "vlastné zdroje".

Pandémia Covid-19 má obrovské negatívne dopady na hospodárstvo. Podľa najnovších prognóz európska ekonomika klesne v priemere o 8,3%. EÚ aj členské krajiny už v reakcii na krízu prijali viaceré výnimočné opatrenia. Hlavným nástrojom zmien, ktoré si Európa vytýčila - stať sa ekologickejšou - bude dlhodobý rozpočet na roky 2021 - 2027.

Rozpočet na obnovu


Príprava dlhodobého rozpočtu začala v máji 2018. Medzitým však prišiel koronavírus a Európska komisia v reakcii naň v máji 2020 predložila nový návrh rozpočtu, ktorý už počítal s riešením dopadov pandémie. Komisia v súlade s predstavami Parlamentu navrhla rozpočet vo výške 1,1 bilióna eur a k tomu balík hospodárskej obnovy pozostávajúci z grantov a pôžičiek vo výške 750 miliárd eur.

Lídri členských krajín počas svojho summitu 17. - 21. júla zoškrtali navrhovaný rozpočet na 1,074 bilióna eur. Mnohí poslanci sa voči týmto škrtom ohradilia varovali, že to ohrozuje viaceré dôležité programy financované z eurofondov. O finálnej porobe rozpočtu rokuje Európsky parlament spoločne s ministrami členských štátov v rade EÚ. Rokovania boli obnovené koncom augusta.


Prečítajte si viac o ozdravnom hospodárskom pláne EÚ.

Pôžičky na financovanie fondu obnovy v výške 750 miliárd eur budú možné vďaka zmenám pravidiel financovanie rozpočtu EÚ. Na zvýšenie schopnosti EÚ požičiavať si na finančných trhoch a neskôr splácať dlh navrhuje Komisia zvýšiť maximálny objem finančných prostriedkov, ktoré môže Únia získať od členských štátov. Tento postup poslanci odhlasovali 16. septembra. Rade to umožní prijať nové pravidlá rýchlejšie a začať ratifikačný postup v 27 krajinách EÚ, aby mohol byť plán obnovy spustený čo najskôr.

Nové zdroje príjmov na financovanie hospodárskeho oživenia


Príjmy Únie - nazývané vlastné zdroje - sú už niekoľko desaťročí stále rovnaké. Zahŕňajú clá a príspevky členských krajín na základe príjmov z DPH a hrubého národného dôchodku. V priebehu rokov Parlament opakovane vyzýval k reforme systému vlastných zdrojov.

Vzhľadom k tomu, že sa Európa zotavuje z koronavírusu, poslanci požadujú, aby boli zavedené nové zdroje príjmov, ktoré zabezpečia financie na obnovu a pomôžu vybudovať ekologickejšiu Európu bez toho, aby zaťažovali daňových poplatníkov alebo budúce generácie.

Parlament navrhuje nasledujúce nové príjmy do rozpočtu Únie: 
  • spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb 
  • zdaňovanie digitálnych služieb 
  • daň z finančných transakcií 
  • príjem zo systému obchodovania s emisiami 
  • poplatky za nerecyklovaný odpad z plastových obalov 
  • mechanizmus uhlíkového vyrovnanie na hraniciach. 

Poslanci 16. septembra trvali na tom, aby existoval právne záväzný harmonogram zavádzania nových zdrojov príjmov. Parlament tiež opakovane vyzýval k zrušeniu všetkých rozpočtových zliav a opráv, z ktorých majú prospech iba niektoré krajiny EÚ.


Európania podporujú väčší rozpočet EÚ


Akékoľvek rozhodnutie najvyšších štátnych predstaviteľov o dlhodobom rozpočte Únie bude vyžadovať súhlas poslancov EP. Parlament už uviedol, že zavedenie nových zdrojov príjmov je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie dohody. Parlament sa cíti posilnený aj výsledkami prieskumu z júna 2020, z ktorého vyplynulo, že viac ako polovica (56%) Európanov je za to, aby EÚ mala väčšie finančné prostriedky na prekonanie dopadov pandémie COVID-19.


Pred júlovým samitom vedúcich predstaviteľov EÚ predseda rozpočtového výboru Parlamentu Johan Van Overtveldt uviedol, že „pozitívne kroky týkajúce sa rozsahu a vyváženosti fondu obnovy nemôžu kompenzovať návrhy na redukciu dlhodobého rozpočtu a vlastných zdrojov. Základné programy Únie sa ďalej znižujú, myslím tým programy ako Horizon Europe, Erasmus+, Digital Europe a migráciu.“ Dodal, že dlhodobé ciele EÚ počas pandémie nezmizli a nemali by sme na ne zabúdať.

Nechceme penalizovať budúce generácie


Počas debaty 14. septembra Valérie Hayer (Renew, FR), jedna z popredných poslankýň Európskeho parlamentu pre reformu vlastných zdrojov, vyzvala, že „musíme sa postarať o to, aby sme nezničili úspory Európanov“ a „musíme si posvietiť na uhlíkovú stopu lacného dovozu.” Podľa nej nie je správne, aby nadnárodné spoločnosti mohli robiť daňovú optimalizáciu. Hospodárske oživenie by mali podľa nej zaplatiť tieto spoločnosti a nie európski občania.


José Manuel Fernandes (EPP, PT), ďalší spravodajca pre reformu vlastných zdrojov, uviedol: "Nechceme penalizovať budúce generácie alebo robiť škrty v programoch alebo politikách EÚ. Preto bránime myšlienku vlastných zdrojov, ktoré budú musieť stačiť na to, aby sme mohli splatiť pôžičku. “

Ďalšie kroky


Parlament mať posledné slovo, aby mohol rozpočet na obdobie 2021-2027 platiť. Súčasný viacročný rozpočet sa skončí 31. decembra 2020.