Zákaz predaja nových benzínových a naftových áut v EÚ od roku 2035: čo to znamená? 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

View of an Electric Car Charging Column and in the background a partial view of a car  

Všetky nové autá a dodávky predávané v EÚ od roku 2035 by mali mať nulové emisie. Čo to znamená v praxi? Prečítajte si často kladené otázky a odpovede na ne.

Aby EÚ dosiahla svoj cieľ klimatickej neutrality do roku 2050, prijíma opatrenia na zníženie emisií z automobilov, keďže cestná doprava predstavuje pätinu emisií CO2 v EÚ. V júni 2022 Európsky parlament podporil návrh Komisie na nulové emisie z nových osobných automobilov a dodávok do roku 2035. Priebežné ciele zníženia emisií do roku 2030 by boli stanovené na 55 % pre osobné automobily a 50 % pre dodávky.

Holandský poslanec Európskeho parlamentu Jan Huitema (skupina Renew), ktorý stál za vypracovaním správu Parlamentu o revízii noriem EÚ týkajúcich sa emisií CO2 pre nové osobné automobily a dodávky, sa v júli zapojil do rozhovoru vysielaného naživo na Facebooku, kde rozprával o nových emisných pravidlách, z rozhovoru vyberáme najdôležitejšie otázky a odpovede.


Kedy dôjde k zákazu predaja nových áut so spaľovacími motormi?

Od roku 2035 by všetky nové autá, ktoré sa dostanú na trh, mali mať nulové emisie a nemali by vypúšťať žiadne CO2. Tým sa má zabezpečiť, že do roku 2050 bude odvetvie dopravy uhlíkovo neutrálne.


Čo sa stane so súčasnými automobilmi s benzínovým/spalovacím motorom? Budeme nimi môcť jazdiť aj po roku 2035?

Áno, stále môžete jazdiť na svojom súčasnom aute. Nové pravidlá neznamenajú, že všetky autá na cestách musia mať do roku 2035 nulové emisie. Tieto pravidlá nemajú vplyv na existujúce autá. Ak si teraz kúpite nové auto, môžete s ním jazdiť až do konca jeho životnosti. Ale keďže priemerná životnosť automobilu je 15 rokov, musíme začať v roku 2035, aby sme dosiahli, že do roku 2050 budú všetky autá bez emisií CO2.


Bude možné aj po roku 2035 kupovať a predávať ojazdené autá s benzínovým/spaľovacím motorom a získavať pre ne palivo?

Áno, toto všetko bude stále možné. Celkové náklady na vlastníctvo (náklady na palivo, údržbu, nákup a poistenie) sa však môžu zvýšiť.


Na akom type vozidiel s nulovými emisiami bude jazdiť väčšina ľudí?

Trendom sú najmä vozidlá na batérie a elektrinu, pretože celkové náklady na vlastníctvo sú nižšie ako u alternatív. Napríklad výroba vodíka a e-palív (vyrobených z elektriny a vodíka a premenených na syntetický benzín) je drahšia, pretože si vyžaduje veľa elektriny. Batérie sú však ťažké, čo znamená, že niektoré dopravné prostriedky nie je možné jednoducho poháňať batériami - preto vodík alebo e-palivá môžu byť dobrým riešením pre lode, lietadlá alebo ťažké nákladné vozidlá.


Budú elektromobily cenovo dostupné?

Používanie vozidiel na elektrický pohon je nákladovo efektívnejšie, pretože ceny elektriny sú v súčasnosti nižšie ako ceny benzínu a vyžadujú si menej údržby. Takže po zakúpení sú celkové náklady na vlastníctvo vozidla poháňaného batériou rovnaké alebo lacnejšie ako náklady na benzínové alebo naftové vozidlo. Elektromobily sú však dnes drahé. Nové pravidlá by mali podporiť väčšiu konkurenciu a povzbudiť výrobcov, aby investovali do výskumu a inovácií v oblasti elektrických vozidiel, čo by malo znížiť ich kúpnu cenu.

Ďalším problémom je trh s ojazdenými vozidlami, ktorý sa pre elektromobily ešte nerozvinul.


Čo sa stane s odpadom z elektrických batérií?

Túto otázku budú riešiť rôzne právne predpisy, napríklad smernica o obnoviteľných zdrojoch energie a nové nariadenie o batériách, ktoré zabezpečia, aby bol výrobný proces neutrálny z hľadiska emisií CO2, aby nemal nepriaznivý vplyv na životné prostredie a aby sme batérie recyklovali. Veľa sa pracuje aj na inovácii batérií, a to nielen pre automobily.

Existuje dostatočná infraštruktúra pre autá s nulovými emisiami? Je to len pre ľudí žijúcich v mestách?
Výrobcovia v súčasnosti pracujú na autách s dojazdom viac ako 600 km. Zlepšuje sa účinnosť, aby sa autá nemuseli tak často nabíjať alebo aby sa mohli nabíjať bežnou zástrčkou doma. Parlament sa nedávno dohodol aj na svojom stanovisku k infraštruktúre alternatívnych palív, aby sa zabezpečilo viac elektrických nabíjacích a vodíkových čerpacích staníc.


Aké sú ďalšie kroky?

Parlament a členské štáty dosiahli dohodu o konečnej podobe pravidiel v októbri 2022.

Pozrite si náš videorozhovor s Janom Huitemom pod týmto článkom.