Reforma trhu s energiou v EÚ: ochrana pred vysokými cenami 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Energetická kríza a vysoké ceny elektriny vyvolali potrebu reformy trhu s energiou v EÚ. Čo v tejto súvislosti robí Parlament?

Reforma európskeho trhu s energiou: ochrana pred vysokými cenami  

Vojenská agresia Ruska voči Ukrajine spôsobila v roku 2022 energetickú krízu, ktorá vyhnala ceny na nové maximá. Na ilustráciiu, európska referenčná hodnota pre elektrickú energiu sa v 3. štvrťroku 2022 pohybovala na úrovni v priemere 339 EUR/MWh, čo predstavuje medziročný nárast o 222 %.

Vysoké ceny, bezpečnosť dodávok energie a potreba zvýšiť dekarbonizáciu viedli Európsku komisiu k reakcii, ktorá sa 14. marca 2023 premietla do návrhu reformy trhu s elektrinou.

V septembri 2023 tento návrh Európsky parlament podporil a následne začali rokovania o reforme s Radou.

Silnejšia ochrana spotrebiteľov pred kolísaním cien energií

"Touto dohodou Parlament stavia občanov do centra pozornosti pri tvorbe trhu s elektrickou energiou, zakazuje spoločnostiam odpájať zákazníkov zo zraniteľných a rizikových skupín, podporuje právo na spoločné využívanie energie, znižuje cenové skoky a podporuje prijateľné ceny pre občanov a spoločnosti," uviedol Nicolás González Casares (S&D, Španielsko), spravodajca pre reformu štruktúry trhu s elektrickou energiou.

Poslanci EP navrhujú ďalej posilniť ochranu spotrebiteľov pred nestabilnými cenami. Spotrebitelia by mali mať právo na zmluvy s pevnou alebo dynamickou cenou, ako aj viac informácií o týchto možnostiach. Cieľom je zabezpečiť stabilitu cien a zmierniť vplyv náhlych cenových šokov.

Poslanci EP tiež chcú, aby krajiny EÚ zakázali dodávateľom prerušiť dodávky elektriny zraniteľným odberateľom alebo od nich vyžadovať používanie predplatených systémov.

Ochrana spotrebiteľov pred manipuláciou s trhom s energiou

Parlament tiež navrhuje nové opatrenia na lepšiu ochranu veľkoobchodného trhu s energiou v EÚ a na boj proti manipulácii s trhom posilnením transparentnosti, mechanizmov dohľadu a úlohy Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky.

"Pri našej práci sme sa riadili tromi hlavnými zásadami: právnou súdržnosťou a transparentnosťou, posilneným európskym rozmerom a posilneným trhom," uviedla vedúca poslankyňa Maria da Graça Carvalho (EĽS, Portugalsko).

Ďalšie kroky

Rozhovory s národnými vládami o konečnej podobe reformy trhu s elektrinou v EÚ sa môžu začať, keď Rada prijme svoju pozíciu. Rada sa už dohodla na návrhu nariadenia o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou. Poslanci dúfajú, že sa im podarí dosiahnuť dohodu pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024.