Záležitosti EÚ 

Produkty pre túto kategóriu 

Koláž záberov z plenárnej miestnosti, naľavo čiernobiele fotografie z minulosti, napravo farebné z dneška        

Záležitosti EÚ 
 

Pozrite sa, ako sa postupne vyvíjala a rozširovala EÚ a s ňou aj Európsky parlament. Pripravili sme pre vás časovú os, kde nájdete tie najdôležitejšie časové míľniky.

zástavy krajín EÚ vejúce vo vetre        

Záležitosti EÚ 
 

EÚ chce spoločne s občanmi diskutovať, ako sa zlepšiť a riešiť výzvy v oblasti migrácie, hospodárstva alebo bezpečnosti. Dôležitú úlohu v tomto procese bude zohrávať aj Európsky parlament.