Záležitosti EÚ 

Produkty pre túto kategóriu 

       

Záležitosti EÚ 
 

V stredu 15. septembra sa bude v Štrasburgu konať výročná rozprava o stave Únie o tom, čo sa nám podarilo dosiahnuť na uplynulý rok a čo náš čaká v blízkej budúcnosti.

       

Záležitosti EÚ 
 

Európska únia zriaďuje 5-miliardový fond - tzv. pobrexitovú adaptačnú rezervu - na pomoc ľuďom, firmám a krajinám na vyrovnanie sa s negatívnymi dopadmi brexitu.

       

Záležitosti EÚ 
 

Pozrite si naše krátke video o európskom programe Erasmus+, ktorý podporuje vzdelávanie, odbornú prípravu, šport a mládež.

       

Záležitosti EÚ 
 

Na akých šiestich základných hodnotách je založená EÚ? A ako sa premietajú do nášho každodenného života?