Kto je kto: Predsedníctvo Európskeho parlamentu  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

V januári 2022 si poslanci Európskeho parlamentu zvolili novú predsedníčku, podpredsedov a kvestorov. Pozrite si infografiku, kde uvádzame ich mená.

Kto je kto? Predsedníctvo

Roberta METSOLA (Predsedníčka Európskeho parlamentu)
 
Fotografia: 
	
	Roberta METSOLA

Predsedníčka je zvolená na obdobie dva a pol roka s možnosťou znovuzvolenia.

 

Predsedníčka, podpredsedovia a kvestori spoločne tvoria Predsedníctvo, ktoré dohliada na vnútornú organizáciu Parlamentu. Predsedníčka dohliada na všetku činnosť Parlamentu a zastupuje ho v právnych veciach a vzťahoch s vonkajšími aktérmi. Svoje úlohy, ako napríklad predsedanie plenárnemu zasadnutiu, môže delegovať na podpredsedov. Kvestori majú na starosti administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov. 

Pre viac informácií o konkrétnom portfóliu podpredsedníčok a podpredsedov prejdite priamo na ich profil kliknutím na fotografiu.

Volebné obdobie Parlamentu trvá päť rokov, no mandát predsedníčky, podpredsedov a kvestorov je v dĺžka dva a pol roka. Preto sa volia vždy na začiatku a v polovici legislatívneho obdobia.

V januári 2023 poslanci zvolili Marca Angela (S&D, Luxembursko) za podpredsedu Parlamentu. Marc Angel nahradil Evu Kaili (NA, Grécko), ktorej mandát podpredsedníčky bol ukončený v decembri 2022.