Predsedníctvo Európskeho parlamentu: predseda, podpredsedovia a kvestori (infografika)  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Prinášame vám prehľad členov predsedníctva Európskeho parlamentu. Tvorí ho predseda, podpredsedovia a kvestori. V našej infografike sa dozviete, za aké oblasti sú zodpovední.

Predsedníctvo dohliada na vnútorné fungovanie Parlamentu. Skladá sa z predsedu, štrnástich podpredsedov a piatich kvestorov. Každý jeho člen má na starosti určité oblasti ako napríklad informácie a komunikáciu, budovy, vzťahy s členskými štátmi a podobne.

Kvestori sú zodpovední za finančné a administratívne veci, ktoré sa priamo týkajú poslancov a ich pracovných podmienok. Jednou z kvestorov je aj slovenská poslankyňa Monika Beňová (S&D).

Členovia predsedníctva boli zvolení na dva a pol roka (polovicu volebného obdobia EP), čiže do januára 2020, kedy sa bude hlasovať o ich nástupcoch.

Predsedníctvo Európskeho parlamentu (na slovensej verzii eľte pracujeme)