Súhrn pléna: hospodárska obnova, núdzový dlhodobý rozpočet, sledovacie aplikácie  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Počas májového plenárneho zasadnutia poslanci vyzvali k vytvorenie záchranného hospodárskeho balíka v hodnote dvoch biliónov eur na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu.

Plenárne zasadnutie sa znovu konalo na diaľku  

Ozdravný hospodársky balík


Európsky parlament žiada vytvorenie ozdravného hospodárskeho balíka v hodnote 2 biliónov eur, ktorý by pomohol vyrovnať sa s následkami pandémie. V piatok prijatom uznesení poslanci uviedli, že väčšina prostriedkov z neho by mala byť uvoľnená prostredníctvom fondov a varovali Komisiu, aby upustila od používania zavádzajúcich čísiel.


Núdzový plán dlhodobého rozpočtu

Parlament žiada Komisiu, aby pripravila núdzový rozpočtový plán pre prípad, ak sa nepodarí prijať nový dlhodobý rozpočet EÚ načas. Cieľom takéhoto plánu je zaistiť kontinuitu platieb pre občanov, organizácie a programy, ktoré sú financované z rozpočtu EÚ.Vakcíny a lieky


Vo štvrtok poslanci rokovali o tom, ako urýchliť vývoj vakcín a liekov proti koronavírusu. Zdôraznili pritom, že vyvinuté liečivá musia byť dostupné pre každého.


Sledovacie aplikácie


V ten istý deň pripomenuli, že aplikácie na sledovanie šírenia koronavírusu musia rešpektovať právo na súkromie a ochranu informácií a môžu sa používať len dovtedy, pokiaľ to je nevyhnutné.


Situácia v Maďarsku


Parlament vyzval Komisiu a Radu, aby zakročila v záujme chrániť demokraciu a zásady právneho štátu v Maďarsku. Mnohí poslanci upozornili, že núdzové opatrenia, ktoré prijal maďarská vláda, nie sú v súlade s pravidlami a hodnotami EÚ.


Doprava


V piatok Parlament odobril uvoľnenie pravidiel pre sektor dopravy, vrátane leteckej, lodnej a železničnej dopravy, ktoré by im malo pomôcť lepšie prekonať následky koronakrízy.


Ostatné


V stredu poslanci odhlasovali nové štítky na pneumatiky, na ktorých sa budú povinne uvádzať informácie o spotrebe paliva, priľnavosti za mokra a hluku, aby sa spotrebitelia vedeli pri ich kúpe lepšie rozhodnúť.


Prijaté boli aj nové bezpečnostné štandardy na využívanie vyčistenej odpadovej vody na zavlažovanie v poľnohospodárstve, aby sa predchádzalo nedostatku vody, predovšetkým v letných mesiacoch.


V sérii hlasovaní parlament udelil súhlas väčšine inštitúcií a agentúr EÚ s plnením rozpočtu v roku 2018. Tento proces sa volá udeľovanie absolutória. Parlament jeho udelenie odložil pre Radu, pretože mu opakovane neposkytuje vyžadované informácie a Hospodárskemu a sociálnemu výboru, ktorý musí doriešiť vnútorné problémy.