Súhrn pléna: rasizmus, vzťahy so Spojeným kráľovstvom, budúcnosť Európy  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Počas júnového plenárneho zasadnutia poslanci ostro odsúdili rasizmus a policajné násilie a vyzvali k pokroku v rokovaniach o nových pobrexitových vzťahoch a ozdravnom pláne po koronakríze.

Potlesk pre poslankyňu Pierrette Herzberger-Fofanu. Pred debatou o rasizme hovorila o tom, ako sama zažila policajnú brutalitu.  

Protesty proti rasizmu


Plenárne zasadnutie sa začala debatou, počas ktorej poslanci ostro odsúdili diskrimináciu, rasizmus a policajné násilie. Debata sa konala v súvislosti s protestami, ktoré vyvolala po celom svete smrť Georgea Floyda v americkom Minneapolise. V piatok bolo prijaté súvisiace uznesenie, ktoré okrem iného žiada viac rozmanitosti v policajných silách. 


Vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom


V uznesení po nových pobrexitových vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom poslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že doteraz sa v rokovaniach nepodarilo dosiahnuť žiadny reálny pokrok. Zároveň varovali, že dohodu, ktorá sa im nebude pozdávať, neodsúhlasia.

Rozpočet a hospodárska obnova

Počas stredajšej debaty poslanci vyzvali lídrov členských krajín, aby sa čo najskôr dohodli na novom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021-2027. Návrh Európskej komisie na ozdravný plán po koronakríze označili za absolútne minimum, ktoré sú ochotní akceptovať.

Schengen

Poslanci rokovali aj o postupnom rušení hraničných kontrol a cestovných obmedzení v rámci schengenského priestoru. V piatok prijali uznesenie, kde vyzvali k bezodkladnému otvoreniu vnútorných hraníc a obnoveniu voľného pohybu.

Budúcnosť Európy

Konferencia o budúcnosti Európy, verejná iniciatíva na debatu o reforme EÚ, by sa mala podľa poslancov začať čo najskôr na jeseň tohto roku. Poslanci vyzvali Radu, aby čo najskôr zaujala stanovisko, ako si predstavuje formát a organizáciu tejto iniciatívy. Takisto podčiarkli, že jej stredobodom musia byť občania a ich hlasy musia byť vypočuté.


Podpora cestovného ruchu


V piatok bolo prijaté uznesenie o cestovnom ruchu po koronakríze. Poslanci tu žiadajú koordinovaný prístup pri uvoľňovaní cestovných obmedzení a postupnom obnovovaní turistických aktivít, pričom musí byť zaistená ochrana verejného zdravia.


Banky


Vo štvrtok poslanci prijali zmeny dočasné zmeny ohľadne kapitálových požiadaviek pre banky, aby mohli byť flexibilnejšie pri poskytovaní úverov firmám i občanom.


Zelené investície


V ten istý deň Parlament odobril nové pravidlá a definície pre ekologické investície. Ich cieľom je podporovať skutočne udržateľné aktivity a nie také, ktoré sa len tak tvária.


Preberanie firiem zahraničnými investormi


V stredu členovia Parlamentu rokovali o tom, ako chrániť európske spoločnosti oslabené pandémiou pred tým, aby ich preberali zahraniční investori.


Cezhraniční a sezónni pracovníci


V piatok bolo prijaté uznesenie, kde poslanci prízvukujú, že cezhraniční a sezónni pracovníci si zaslúžia rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred koronavírusom. Zároveň vyzvali k naliehavým opatreniam na ochranu zdravia, bezpečnosti a spravodlivých pracovných podmienok.


Dezinformácie o COVID-19


Vo štvrtok sa pléne rokovalo o dezinformáciách, ktoré sa vyskytli počas pandémie a ktoré podľa poslancov predstavujú veľkú hrozbu pre demokraciu a základné práva na celom svete. Poslanci žiadajú EÚ, aby vystupňovala svoje úsilie a konala pri riešení týchto výziev ako globálny líder.

Nové výbory

V piatok Parlament zriadil nové osobitné výbory pre rakovinu, zahraničné zásahy do európskeho demokratického procesu a pre umelú inteligenciu. Takisto bol zriadený vyšetrovací výbor pre transporty živých zvierat a stály podvýbor pre daňové záležitosti, ktorý bude existovať pod hospodárskym a menovým výborom.

Andrej Babiš

Parlament takisto prijal uznesenie, kde žiada vyšetriť možný konflikt záujmov českého premiéra pri správe eurofondov. Parlament kritizoval Andreja Babiša za to, že sa ako predseda českej vlády aktívne podieľa na implementovaní rozpočtu EÚ a zároveň si údajne udržiava kontrolu nad skupinou Agrofert, ktorá je jedným z najväčších prijímateľov prostriedkov EÚ v Českej republike.


Ostatné