Hlavné body pléna: zmeny v Komisii, rozpočet, klimatický predpis, právny štát  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Poslanci tento týždeň odobrili zmeny na postoch v Komisii a prijali ambiciózne klimatické ciele. Prijaté boli správy od dvoch slovenských poslancov - o právnom štáte a crowdfundingu.

Zmeny na postoch v Komisii


Parlament schválil vymenovanie Mairead McGuinness za komisárku pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov a zmenu portfólia pre výkonného predsedu Valdisa Dombrovskisa, ktorý by mal prebrať rezort zahraničného obchodu.


Právny štát


V stredu Parlament prijal správu od slovenského poslanca Michala Šimečku, kde žiada, aby krajiny, ktoré nerešpektujú právny štát a základné hodnoty EÚ, nemali prístup k eurofondom.

V ďalšom uznesení poslanci vyzvali Bulharsko, aby plne a bezpodmienečne rešpektovalo hodnoty EÚ.


Klíma a lesy


Poslanci žiadajú, aby do roku 2050 bola klimaticky neutrálna nielen EÚ ako celok ale každý členský štát samostatne. V stredajšom hlasovaní o novom európskom klimatickom predpise navrhli aj ambicióznejšie ciele na znižovanie emisií - o 60% do roku 2030 ( v porovnaní s rokom 1990). Takisto chcú nový dočasný cieľ do roku 2040.

Hlasovalo sa aj o lesnom hospodárstve, poslanci žiadajú, aby sa s lesmi hospodárilo udržateľne.


Hospodárska obnova


Do Parlamentu tento týždeň zavítal predseda Európskej rady Charles Michel, s ktorým poslanci rokovali o brexite a hospodárskej obnove počas debaty o záveroch nedávneho summitu a o blížiacom sa, ktorý sa bude konať 15. a 16. októbra.


Pokiaľ ide o hospodársku obnovu, poslanci žiadajú členské štáty, aby prijali ráznejšie opatrenia na zmienenie dopadu koronakrízy na mladých ľudí a to tak, že mladým ľuďom, ktorí sa prihlásia do záruky pre mladých zabezpečia „kvalitné, rozmanité a vhodné pracovné miesta, školenia alebo stáže.“


Brexit


Vo štvrtok sa hlasovalo o dvoch návrhoch ohľadne Lamanšského tunela, ktoré by mali zabezpečiť, aby pravidlá pre fungovanie podzemnej železnice zostali rovnaké aj potom, keď sa Spojené kráľovstvo stane pre EÚ treťou krajinou.


Crowdfunding


V pondelok večer poslanci odobrili európske pravidlá ohľadne crowdfundingu. Toto kolektívne financovanie doteraz nebolo právne upravené na úrovni EÚ, pre platformy a investorov bolo zložité ponúkať a podporovať projekty v zahraniční. Nové pravidlá prinesú viac istoty pre tvorcov projektov, platformy aj investorov. Autorom parlamentného stanoviska k tejto legislatíve je slovenský poslanec Eugen Jurzyca (ECR).


Bezpečné potraviny


Poslanci vo štvrtok hlasovali proti návrhom Komisie na potravinové výrobky obsahujúce oxid titaničitý a akrylamid v záujme ochrany zdravia európskych spotrebiteľov, predovšetkým detí.