Aké právomoci má EÚ (video) 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Európske zmluvy dávajú Európskej únii určité právomoci. Pozrite si naše video o kompetenciách EÚ a o tom, ako si ich delí s členskými štátmi.

Krajiny EÚ sa dohodli udeliť EÚ v niektorých oblastiach výlučné právomoci. Len EÚ tak môže uzatvárať obchodné dohody v mene celého bloku alebo spravovať euro.


V mnohých ďalších oblastiach má EÚ spoločné právomoci s členskými štátmi, čo znamená, že EÚ aj jej krajiny tu môžu prijímať právne záväzné akty. V ďalších oblastiach majú vedúce postavenie členské štáty a EÚ len podporuje alebo dopĺňa ich kroky.


Viac sa dozviete v našom videu.