Konferencia o budúcnosti Európy: čakáme na vaše názory 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Prostredníctvom novej digitálnej platformy nám môžete zaslať podnety k budúcnosti Európy, organizovať podujatia alebo diskutovať s inými občanmi.

© Westend61/AdobeStock  

Web Konferencie o budúcnosti Európy bol spustený vo všetkých jazykoch vrátane slovenčiny 19. apríla. Všetci občania sa tu môžu vyjadriť, ako si predstavujú budúcnosť Európy vo viacerých oblastiach a kde je potrebné uskutočniť reformy. Takisto môžu vidieť návrhy iných ľudí a komentovať ich.


Európske inštitúcie sa zaviazali, že budú počúvať občanov a konať v zmysle podnetov, ktoré ľudia predložia. Konferencia by sa mala skončiť na jar 2022.


Ako sa zúčastniť Konferencie o budúcnosti Európy?

 


Kliknite na tému, ktorá vás zaujíma. Či už sú to klimatické zmeny, digitalizácia alebo demokracia. Ak ste nenašli vhodnú kategóriu, svoj podnet môžete napísať do kategórie „ďalšie nápady.“

Po kliknutí na konkrétnu tému nájdete úvodné informácie ako aj užitočné odkazy. Môžete tu napísať svoje idey alebo komentovať a hlasovať o podnetoch, ktoré zanechali iní ľudia. Váš komentár môžete napísať v akomkoľvek európskom jazyku vrátane slovenčiny, všetko bude automatické prekladané do ostatných jazykov.


Na webe nájdete aj informácie o podujatiach, či už online alebo vo vašej blízkosti. Takisto tu máte možnosť zorganizovať vaše vlastné podujatie.


Platforma samozrejme rešpektuje európske pravidlá ochrany údajov a vaše súkromie.


Čo bude nasledovať potom, keď pošlete svoj podnet?

 

Všetky podnety, ktoré dostaneme, budú slúžiť ako podklad pre občianske diskusné panely, ktoré budeme pravidelne organizovať na miestnej, regionálnej, národnej aj európskej úrovni. Týchto panelov sa zúčastnia ľudia každého veku a zo všetkých sociálnych skupín, aby bolo čo najlepšie reprezentované demografické zloženie európskej populácie.


Závery z týchto panelov budú potom predstavené počas plenárneho zasadnutia Konferencie, na ktorej sa zúčastnia občania, zástupcovia európskych inštitúcií aj národní poslanci.


Na sociálnych sieťach používame hashtag #TheFutureIsYours alebo slovenský #BuducnostPatriVam.