Sanna Marinová: Európa potrebuje strategickú autonómiu v oblasti energetiky, potravín, obrany a technológií 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Vystúpenie fínskej premiérky Sanny Marinovej v rámci série "Toto je Európa"  

Fínska premiérka Marinová v prejave pred poslancami Európskeho parlamentu vyzvala Európu, aby podporila Ukrajinu a znížila energetickú závislosť Európy pomocou obnoviteľných zdrojov energie.

Fínska premiérka Sanna Marinová 13. septembra 2022 v prejave k europoslancom v rámci série diskusií "Toto je Európa" uviedla, že Ukrajinci preukázali svoju odvahu a vytrvalosť a musia vyhrať vojnu - iná možnosť neexistuje. Európania preto musia pokračovať v poskytovaní všetkých druhov pomoci Ukrajine a byť pripravení prijať ešte prísnejšie sankcie a vízové obmedzenia voči Rusku, pokračovala. Krátkozraké kroky Ruska už viedli k ešte väčšej jednote západnej aliancie, uviedla Marinová - v neposlednom rade aj v súvislosti s tým, že Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO.


Pokiaľ ide o nestabilnú situáciu na energetických trhoch, Marinová vyzvala na prijatie krátkodobých opatrení na zníženie cien elektriny, riešenie turbulencií na trhoch s elektrinou a problémov s obchodovaním s derivátmi. V strednodobom a dlhodobom horizonte ukončia energetickú krízu len investície do obnoviteľných a bezuhlíkových zdrojov energie, ďalšie prenosové siete a skladovacie zariadenia. Investície do ekologickej transformácie tiež zvyšujú našu nezávislosť, argumentovala, a preto musí balík Fit for 55 napredovať bez toho, aby sa znížili jeho ambície.


EÚ preukázala svoju schopnosť konať v rôznych krízach, uviedla Marinová. Tieto krízy zároveň odhalili zraniteľné miesta a Európa by teraz mala posilniť svoju strategickú autonómiu: v oblasti energetiky, výroby obranného materiálu, potravinovej nezávislosti a technológií. Keďže EÚ reaguje na krízy a výzvy, potrebuje dostatočný rozpočet. Uvoľnenie fiškálnych pravidiel EÚ zároveň nie je najlepším spôsobom reformy Európskej únie a Mechanizmus na obnovu a odolnosť bol jednorazovým, hoci potrebným nástrojom, povedala Marinová. Vyzvala tiež na ďalšie zlepšenie hospodárskeho poriadku EÚ založeného na pravidlách, aby sa v ňom mohli lepšie zohľadňovať sociálne otázky, zamestnanosť a životné prostredie.


Súčasná kríza nie je prvou a nebude ani poslednou krízou v Európe, uviedla Marinová. Preto vyzvala Európu, aby odolala ruskému energetickému vydieraniu, zostala jednotná a zachovala si svoje hodnoty: právny štát, demokraciu a ľudské práva.


Reakcie poslancov Európskeho parlamentu

Po prejave premiérky poslanci EP privítali rozhodnutie Fínska požiadať o členstvo v NATO a pýtali sa na fínske predstavy o rozvoji európskych energetických trhov a sietí vrátane prepojovacích vedení. Vyzvali na zachovanie európskej jednoty tvárou v tvár energetickému vydieraniu a žiadali reformy energetických trhov. Niektorí rečníci tiež zdôraznili význam potravinovej bezpečnosti a boja proti hladomorom v boji proti Putinovej taktike. Poslanci sa dotkli aj výhod, ktoré spoločný európsky trh prináša všetkým členským štátom, a vyjadrili ľútosť nad ťažkosťami, ktorým stále čelia líderky, ako je premiérka Marinová.