Brexit a rozpočet EÚ: koľko Spojené kráľovstvo dlží EÚ 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

©AP Images/European Union-EP  

Vysporiadanie finančných záväzkov je jedným z najobťažnejších bodov rokovaní o brexite.

Spojené kráľovstvo ešte ako plný člen EÚ prijalo na seba určité záväzky ako napríklad tie, ktoré plynú z dlhodobého európskeho rozpočtu. Pri rokovaniach o brexite a budúcich vzťahoch s EÚ je preto treba vypočítať, koľko peňazí bude musieť UK ešte previesť do spoločnej kasy. Toto zahŕňa celú škálu položiek, od investícií do výskumu, infraštruktúry či rozvojovej pomoci až po dôchodky britských zamestnancov inštitúcií EÚ.


Aké dopady bude mať brexit na rozpočet EÚ?

Chýbajúci príspevok Britov do spoločného rozpočtu bude znateľný. Jens Geier, parlamentný vyjednávač pre rozpočet EÚ 2017, to zhrnul nasledovne: „Bol som presvedčený, že náklady na brexit budeme vedieť určiť až potom, ako budú jasné podmienky, za ktorých Spojené kráľovstvo vystúpi, no nakoniec už teraz musíme riešiť problémy, ktoré sme nepredvídali.“

Pozrite si našu infografiku o tom, koľko prispievajú do rozpočtu EÚ jednotlivé členské štáty a na čo sa tieto prostriedky vynakladajú.


Bude Spojené kráľovstvo prispievať aj naďalej?


Otvorenou otázkou aj naďalej ostáva, koľko by malo Spojené kráľovstvo platiť do únijnej kasy, ak bude chcieť aj po brexite prístup na jednotný trh, byť súčasťou colnej únie a využívať ďalšie iniciatívy EÚ.


Stanovisko Európskeho parlamentu

Poslanci prijali v apríli 2017 stanovisko, kde zdôrazňujú, že ak bude chcieť UK aj naďalej zotrvať vo vnútornom trhu a colnej únii, tak bude musieť prispievať do spoločného rozpočtu. Taktiež pripomenuli, že Spojené kráľovstvo musí splniť všetky svoje právne, finančné a rozpočtové záväzky vrátane tých, ktoré mu vyplývajú zo súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ, ktoré sú splatné aj po dátume jeho vystúpenia.