Brexit: opatrenia EÚ na ochranu občanov a firiem pred dopadmi tvrdého brexitu  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Odchod Spojeného kráľovstvo z EÚ bez dohody môže mať veľmi negatívne dopady na občanov i podniky. EÚ preto prijala viacero opatrení, ktoré majú zmierniť prípadný tvrdý brexit.

©AP Images/European Union-EP  

Európska únia dlhodobo zdôrazňuje, že uprednostňuje usporiadaný brexit. Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie by obom stranám umožnila naďalej spolupracovať v rôznych oblastiach. EÚ aj napriek tomu prijala viacero opatrení, ktoré zmiernia dopady prípadného odchodu Britov bez dohody.

Tieto opatrenia sa však nevyrovnajú výhodám, ktoré prináša členstvo v Únii. Ide len o dočasné a často jednostranné kroky. U niektorých je potrebná spolupráca Británie. Dlhodobé riešenia budú závisieť na výsledkoch rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Prinášame vám prehľad opatrení, ktoré EÚ pripravila pre prípad tvrdého brexitu.

Letecká doprava

Počas siedmich mesiacov po brexite budú môcť britské letecké spoločnosti lietať do krajín EÚ za predpokladu, že európske aerolínie budú mať povolené lietať do Spojeného kráľovstva. Keďže odchod Spojeného kráľovstva bol začiatkom tohto roka odložený na neskôr, Európska komisia navrhuje predĺžiť aj tieto dočasné opatrenia.

Železničná doprava

Platnosť železničných bezpečnostných štandardov by mala byť predĺžená tak, aby bolo zachované vlakové spojenie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom za predpokladu, že Londýn učiní tak isto.

Cestná doprava

Spoločnosti nákladnej prepravy a autobusové spoločnosti budú môcť poskytovať prepravné služby medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ za predpokladu, že Spojené kráľovstvo umožní rovnaký prístup pre európske firmy.

Sociálne zabezpečenie

Európski občania žijúci v spojenom kráľovstve a Briti v EÚ budú mať také isté dávky sociálneho zabezpečenia, ako pred výstupom z EÚ.

Vzdelávanie, výskum a poľnohospodárstvo

Britskí výskumníci, študenti a farmári by mali aj v roku 2020 dostávať peniaze od EÚ, ak bude Spojené kráľovstvo naďalej prispievať do spoločného rozpočtu. Ide o peniaze z programov ako Horizon2020, Erasmus+ a fondov pre poľnohospodárstvo a rozvoj regiónov.


Mierový proces v Severnom Írsku

Mierové programy v Severnom Írsku, ktoré podporujú umiernenie oboch strán po uzatvorení Veľkopiatkovej dohody, by mali byť financované aspoň do roku 2020.


Obrana

Európskym firmám bude aj naďalej umožnené predávať do Británie tovar pre civiliné a armádne účely.


Rybolov

V prípade, že Británia bude súhlasiť s plne recipročným prístupom, by rybári mohli ľahko získať povolenie k rybolovu. Kvóty by platili až do konca platnosti tohto opatrenia, čiže do 31. decembra 2019. Komisia navrhuje predĺžiť tieto dočasné opatrenia o rok.

Ak Londýn nebude s týmito podmienkami súhlasiť, európske spoločnosti, ktoré by nemohli ďalej loviť v britských vodách, by mali mať nárok na odškodnenie z Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

Občania EÚ v Spojenom kráľovstve

V závislosti od okolností niektorí Európania žijúci v Spojenom kráľovstve, ktorí tu chcú zostať bývať aj naďalej, budú musieť do konca roka 2020 podať žiadosť do pobytovej schémy (EU Settlement Scheme). Podrobnejšie informácie nájdete na webe britskej vlády.

Britskí občania v EÚ

Briti žijúci v EÚ sa musia informovať na príslušných úradoch v krajine, kde žijú, lebo podmienky sú v každej krajine iné.


Opatrenia, ktoré ešte musí odsúhlasiť Parlament aj Rada ministrov


Pomoc pre krajiny aj občanov

Krajiny EÚ, na ktoré bude mať brexit tvrdý dopad, by mohli dostať finančnú pomoc z Európskeho fondu solidarity. Tento návrh ešte musí odobriť parlament aj ministri v rade.

Iný návrh, ktorý parlament odobril 22. októbra, ráta s možnosťou finančnej pomoci pre ľudí, ktorí budú v dôsledku brexitu prepustení z práce. Táto pomoc by sa mala financovať z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Kde nebudú platiť žiadne výnimky?

V mnohých oblastiach však nebudú zavedené žiadne špeciálne opatrenia, ktoré by nahradili existujúce vzťahy so Spojeným kráľovstvom. To by mohlo viesť k dodatočným nákladom a nadbytočnej administratíve. V takýchto prípadoch je najlepšie sa obrátiť na príslušné slovenské orgány, ktoré by mali poskytnúť detailné informácie.

Vodičské preukazy

Vodičské preukazy vydané členským štátom EÚ sú automaticky uznávané ostatnými členskými štátmi. Hneď ako Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, držitelia britských vodičákov o túto výhodu v Únii prídu. Takisto aj občania EÚ sa budú musieť obrátiť na britské úrady so žiadosťou o uznanie ich vodičských preukazov. Riešením môže byť vlastníctvo medzinárodného vodičského preukazu, ktorý platí v Británii i celej EÚ.

Domáce zvieratá

Európsky pas pre domáce zvieratá prestane v Británii platiť. Pri cestovaní do alebo zo Spojeného kráľovstva bude chovateľa čakať viac papierovania.

Zdravotná starostlivosť

Podľa pravidiel EÚ majú ľudia prístup k zdravotnej starostlivosti počas dočasného pobytu v inom členskom štáte EÚ. Umožňuje im to európsky preukaz zdravotného poistenia. Tieto pravidlá sa už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo. Občania EU cestujúci do Spojeného kráľovstva a Briti, ktorý sa chystajú navštíviť krajiny EÚ, by si preto mali overiť, či ich zdravotné poistenie kryje náklady na lekárske ošetrenie v zahraničí. Ak nie, mali by zvážiť uzatvorenie súkromného cestovného poistenia.
Ďalšie informácie o zmenách v cestovaní do alebo zo Spojeného kráľovstva nájdete na webových stránkach Európskej komisie.

Aká je úloha Európskeho parlamentu

Všetky spomenuté opatrenia, podobne ako aj dohodu o brexite a budúcich vzťahoch, musí schváliť Európsky parlament.

Ďalšie kroky

Žiadne z týchto dočasných opatrení nemôže nahradiť plnohodnotnú dohodu. Potom, ako Spojené kráľovstvo opustí EÚ, sa budú obe strany zaoberať svojimi budúcimi vzťahmi a môžu uzavrieť ďalšie dohody. Tie by tak zaistili, že budú môcť i naďalej spolupracovať v rozličných oblastiach od obchodu až po bezpečnosť, migráciu či obranu. Politická deklarácia, ktorá je súčasťou dohody o vystúpení Británie načrtáva všeobecný rámec budúcich vzťahov.