Nové vzťahy EÚ-Spojené kráľovstvo: dopady na život občanov 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa po brexite zmenili. Prečítajte si, aké zmeny to prinesie a aký dopad to bude mať na váš život.

Spojené kráľovstvo opustilo EÚ 31. januára 2020. Nasledovalo prechodné obdobie, počas ktorého zostalo súčasťou jednotného trhu a colnej únie, aby sa mohlo pokračovať v rokovania o budúcich vzťahoch. Po intenzívnych vyjednávaniach bola koncom decembra 2020 uzavretá dohoda o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Parlament jo schválil 27. apríla počas plenárneho hlasovania.

Dohoda o vystúpení, na ktorej sa obe strany dohodli na konci roku 2019, sa už zaoberala niekoľkými otázkami. Upravuje práva občanov EÚ vo Veľkej Británii a občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ, finančné záväzky, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo ešte ako členský štát EÚ, ako aj otázku hraníc, najmä na ostrove Írsko.


Život a práca v Spojenom kráľovstve a EÚ

Občania EÚ vo Veľkej Británii alebo občania Spojeného kráľovstva v členskom štáte EÚ, ktorí tam už žili pred januárom 2021, môžu naďalej žiť a pracovať tam, kde sú teraz za predpokladu, že sa zaregistrovali a vnútroštátne orgány im udelili povolenia na usadenie sa.


Občanom Spojeného kráľovstva, ktorí ešte nežijú v EÚ, nie je automaticky priznané právo žiť a pracovať v ktorejkoľvek krajine EÚ okrem Írska. (Spojené kráľovstvo má s Írskom samostatnú dohodu) a môže podliehať obmedzeniam. Ich kvalifikácie už nie sú automaticky uznávané v krajinách EÚ ako tomu bolo doteraz.


Pre občanov Spojeného kráľovstva, ktorí chcú z akéhokoľvek dôvodu navštíviť alebo zostať v EÚ viac ako 90 dní, musia spĺňať požiadavky na vstup a pobyt ľudí z krajín mimo EÚ. To platí aj pre občanov Spojeného kráľovstva, ktorí majú v EÚ druhé bydlisko.

Ľudia z EÚ, ktorí sa chcú presťahovať do Spojeného kráľovstva na viac ako šesť mesiacov, budú musieť splniť migračné podmienky stanovené vládou Spojeného kráľovstva vrátane žiadosti o vízum.

©AdobeStock/Ink drop  

Cestovanie


Občania Spojeného kráľovstva môžu navštíviť EÚ až na 90 dní počas ktoréhokoľvek 180-denného obdobia bez toho, aby potrebovali víza.


Občania Spojeného kráľovstva však už nemôžu používať zrýchlené pasové kontroly a colné pruhy EÚ. Musia tiež mať spiatočný lístok a dokázať, že majú dostatok finančných prostriedkov na svoj pobyt. Ich pas musí byť platný ešte aspoň šesť mesiacov.


Občania EÚ môžu navštevovať Spojené kráľovstvo až šesť mesiacov bez potreby víz. Pri vstupe do krajiny musia predložiť cestovný pas.


Zdravotná starostlivosť


Občania EÚ, ktorí sa dočasne nachádzajú vo Veľkej Británii, majú stále právo využívať pohotovostnú zdravotnú starostlivosť na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia. Pri pobytoch dlhších ako šesť mesiacov je potrebné zaplatiť príplatok za zdravotnú starostlivosť.


Dôchodcovia môžu naďalej využívať zdravotnú starostlivosť tam, kde žijú. Krajina, ktorá vypláca ich dôchodok, preplatí zdravotné náklady krajine, kde žijú.


Erasmus


Spojené kráľovstvo sa rozhodlo ukončiť účasť na obľúbenom výmennom programe Erasmus + a vytvoriť si vlastný. Študenti z EÚ preto už nebudú môcť odchádzať na výmenné pobyty do Veľkej Británie. Ľudia zo Severného Írska sa však môžu zúčastniť aj naďalej.


Obchod s tovarmi a službami

Tovar vymieňaný medzi Spojeným kráľovstvom a krajinami EÚ nepodlieha vďaka dohode clám ani kvótam. Existujú však nové postupy na prepravu tovaru do a zo Spojeného kráľovstva. Zavedené boli hraničné kontroly, počas ktorých sa kontroluje dodržiavania pravidiel vnútorného trhu (napríklad hygienické, bezpečnostné, sociálne a environmentálne normy) alebo právnych predpisov Spojeného kráľovstva. To znamená viac byrokracie a ďalšie náklady. Napríklad všetok dovoz do EÚ podlieha colným formalitám, pričom musí tiež spĺňať všetky normy EÚ, preto podlieha regulačným kontrolám. To neplatí pre tovar prepravovaný medzi Severným Írskom a EÚ.


Pokiaľ ide o služby, britské spoločnosti už nemajú automaticky právo ponúkať služby v celej EÚ. Ak chcú naďalej pôsobiť v EÚ, musia sa tu usadiť.