Budúcnosť Európy 
Reforma Európskej únie 

Záležitosti EÚ  Aktualizované: 
 
Vytvorené:   

Ako čo najlepšie reformovať Európsku úniu, aby vedela reagovať na výzvy v budúcnosti? Prečítajte si, aké myšlienky tu presadzuje Európsky parlament i poprední európski politici.

Zdieľať túto stránku: 

Články 

       

EÚ chce spoločne s občanmi diskutovať, ako sa zlepšiť a riešiť výzvy v oblasti migrácie, hospodárstva alebo bezpečnosti. Dôležitú úlohu v tomto procese zohráva aj Európsky parlament.

Články 

Články 

       

Globalizácia - pre jedných strašiak, pre iných príležitosť. Dokáže pomôcť hospodárstvu, no vie ho i narušiť. Európska únia sa snaží globalizáciu využiť vo svoj prospech a obmedziť jej negatívne dopady. Spoločne s tretími krajinami sa usiluje o obojstranne výhodné podmienky. 10. mája Európske komisia predstavila návrh na to, ako z globalizácie vyťažiť čo najviac. V utorok 16. mája bude o ňom rokovať parlamentné plénum. Pripravili sme pre vás prehľad toho, na čom už pracoval Parlament.