Zdieľať túto stránku: 

Články 

zástavy krajín EÚ vejúce vo vetre        

EÚ chce spoločne s občanmi diskutovať, ako sa zlepšiť a riešiť výzvy v oblasti migrácie, hospodárstva alebo bezpečnosti. Dôležitú úlohu v tomto procese bude zohrávať aj Európsky parlament.

Články 

Články 

Ilustrácia, postavy stoja na dlani ruky, druhá dlaň ich prikrýva zvrchu        

Globalizácia - pre jedných strašiak, pre iných príležitosť. Dokáže pomôcť hospodárstvu, no vie ho i narušiť. Európska únia sa snaží globalizáciu využiť vo svoj prospech a obmedziť jej negatívne dopady. Spoločne s tretími krajinami sa usiluje o obojstranne výhodné podmienky. 10. mája Európske komisia predstavila návrh na to, ako z globalizácie vyťažiť čo najviac. V utorok 16. mája bude o ňom rokovať parlamentné plénum. Pripravili sme pre vás prehľad toho, na čom už pracoval Parlament.