Verejná debata o reforme Európskej únie  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

EÚ chce spoločne s občanmi diskutovať, ako sa zlepšiť a riešiť výzvy v oblasti migrácie, hospodárstva alebo bezpečnosti. Dôležitú úlohu v tomto procese bude zohrávať aj Európsky parlament.

EÚ chce počuť od občanov, ako si predstavujú spoločnú budúcnosť  

Potrebujeme sa prispôsobiť zmenám

EÚ sa počas celej svojej história vyvíjala, aby sa prispôsobila svetu okolo seba. Posledné veľké zmeny priniesla Lisabonská zmluva. Európsky parlament vďaka nej dostal nové zákonodarné právomoci.


Tento reformačný proces však nikdy nekončí. V posledných rokoch sa ozývali hlasy volajúce po ďalšej inštitucionálnej reforme v súvislosti s digitálnou ekonomikou, klimatickými zmenami, migráciou a terorizmom. Všetky tieto oblasti si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu. Vďaka reforme by mohli byť európske inštitúcie flexibilnejšie, schopné rýchlejšie reagovať a uľahčovať spoluprácu medzi členskými štátmi.


Rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť európsku dvadsaťosmičku ukázalo tiež na potrebu reformovania EÚ - musíme ju urobiť demokratickejšou a viac priblížiť občanom.Konferencia o budúcnosti Európy


EÚ nedávno spustila iniciatívu, ktorú nazvala Konferencia o budúcnosti Európy. Začať by sa mala 9. mája na Deň Európy a potrvať do leta 2022. V rámci nej chce konzultovať s občanmi o tom, aké právne zmeny je potrebné urobiť, aby bola lepšie pripravená pre budúcnosť.


Dňa 15. januára prijali poslanci k tejto iniciatíve uznesenie, kde prízvukujú, že občania by tu mali zohrávať hlavnú úlohu.

Európsky parlament je prvou z troch hlavných inštitúcií EÚ, ktorá schválila k tejto konferencii svoje stanovisko. Ešte pred jej začatím bude parlament rokovať o jej mandáte s komisiou a ministrami členských štátov v rade.

Čo navrhuje Európsky parlament

Počas uplynulých rokov sa parlament zaoberal otázkou, ako EÚ pripraviť na zmeny ktoré očakávame v budúcnosti,. V rámci tejto iniciatívy boli do parlamentu pozvaní všetci predstavitelia štátov, alebo vlád, aby poslancom v pléne predostreli svoje vízie. Slovensko reprezentoval premiér Peter Pellegrini.


Vo februári 2017 poslanci prijali tri uznesenia, kde načrtávajú, ako by sa EÚ mala reformovať, aby zlepšila dôveru svojich občanov a podporila svoje hospodárstvo.


Mercedes Bresso (S&D, Italy) a Elmar Brok (EPP, DE) sa zas spoločne pozreli na to, aké riešenie a zlepšenia by sa dali urobiť v rámci existujúceho systému, ktorý upravuje Lisabonská zmluva.


Guy Verhofstadt (ALDE, BE) vypracoval správu v ktorej pojednáva o možných zmenách zmlúv a inštitucionálnom usporiadaní EÚ.

Reimer Böge (EPP, DE) and Pervenche Berès (S&D, FR) sa zamerali na eurozónu a predkladajú návrhy na to, ako krajiny eurozóny ešte viac zomknúť dokopy a spraviť ich odolnejšími.

Viac o týchto uzneseniach sa dozviete klikutím na obrázok.

Diskusné dokumenty Európskej komisie

Európska komisia v roku 2017 zverejnila Bielu knihu o budúcnosti EÚ.


V tom istom roku predstavila aj päť diskusných dokumentov, ktoré majú slúžiť ako podklad pre debaty o budúcnosti európskej integrácie. Každý z týchto dokumentov je venovaný inej téme: sociálny rozmer EÚ, globalizácia, hospodárska a menová únia, obrana a financie. Predstavuje tu myšlienky a scenáre, ako by mohla EÚ vyzerať v roku 2025, no nevnucuje tu konkrétne riešenia. O všetkých týchto dokumentoch poslanci rokovali počas plenárnych zasadnutí.