Zdieľať túto stránku: 

Články 

Stĺpčeky z mincí, na ľavom (nižšom) je položený malý zelený plastový domček, na druhom je červený domček.        

V záujme obmedziť agresívnu daňovú konkurencie v EÚ poslanci požadujú viac transparentnosti pri zdaňovaní firiem a viac spolupráce medzi členskými štátmi. Potom, ako sa objavili podozrenia, že niektoré členské štáty daňovo zvýhodňujú veľké nadnárodné firmy, zriadil EP postupne dva výbory na prešetrenie týchto podozrení. Ďalší vyšetrovací výbor bol zriadený po škandále Panama Papers. Viac o ich činnosti a o tom, ako EP bojuje za spravodlivejšie zdaňovanie firiem, sa dočítate v našej top téme.

video od EuroparlTV
       

80% prípadov, o ktorých sa hovorí v Panama Papers, pochádza v skutočnosti z iných krajín. Ide o globálny problém, povedal v stredu poslancom ekonóm a nositeľ Nobelovej ceny Joseph Stighlitz. Na svoju schôdzu si ho pozval parlamentný výbor, ktorý vyšetruje tento škandál. Stiglitz po jeho vypuknutí pôsobil ako poradca panamskej vlády.

Tlačová správa 

Európsky parlament vo štvrtok vrátil Európskej komisii na prepracovanie jej pôvodný návrh na úpravu čiernej listiny krajín, ktoré sú považované za rizikové z pohľadu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Zoznam štátov z dielne Komisie je podľa poslancov neúplný a mal by sa rozšíriť napríklad o krajiny a teritóriá, ktoré nedostatočne postihujú daňovú trestnú činnosť.

Články 

Tlačová správa 

Poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili v rámci stredajšej rozpravy podporu komisárke pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager v súvislosti s verdiktom Európskej komisie, že Írskom poskytnuté daňové úľavy pre spoločnosť Apple, ktoré jej umožnili roky platiť v porovnaní s inými podnikateľskými subjektmi podstatne nižšie dane, predstavovali nezákonnú štátnu pomoc.

Markus Ferber počas rozhovoru        

Rozhodnutie Komisie, aby Apple Írsku doplatilo 13 miliárd eur na daniach, znovu podnietilo diskusiu o zdaňovaní veľkých firiem. Komisárka pre konkurenciu Margrethe Vestager prišla stredu poslancov oboznámiť s postojom Komisie a získala si medzi nimi všeobecnú podporu. Týždeň predtým sme sa rozprávali s Markusom Ferberom (EPP, DE), jedným z hlavných poslancov zaoberajúcich sa daňami. Pripomína, že priťahovať investície prostredníctvom daňových dohôd je podľa pravidiel EÚ nelegálne.

ikona: palma a vedľa mešec peňazí        

Aj keď sa môže zdať, že dane a daňové podvody zaujímajú len hŕstku ľudí, ktorí sa do toho vyznajú, nie je tomu tak. To, že niekto sa zariadi tak, aby platil len minimálne alebo žiadne dane, je tŕňom v roku pre mnohých ľudí. Ukazujú to výsledky nedávneho prieskumu Eurobarometer. Až 75% respondentov sa totiž vyjadrilo, že EÚ by mala proti daňovým podvodom bojovať viac ako doteraz. Prečítajte si, čo v tejto oblasti robí Európsky parlament.

Články 

Tlačová správa 

Kódex správania sa pre členov kolégia komisárov sa musí dôsledne sprísniť tak, aby sa v budúcnosti zabránilo konfliktom záujmov členov Európskej komisie a zároveň sa obnovila dôvera občanov EÚ v politické inštitúcie. To bol hlavný odkaz poslancov, ktorí sa zúčastnili utorkovej rozpravy s komisárom pre hospodárske a menové záležitosti Pierrom Moscovicim o prepojeniach bývalých a súčasných členov kolégia na podnikateľské prostredie a nedávno zverejnené bahamské dokumenty.

Tlačová správa 

Európsky parlament vo štvrtok vymenoval 65 členov vyšetrovacieho výboru, ktorý sa v reakcii na panamské dokumenty, teda uniknutý súbor informácií o spoločnostiach registrovaných v daňových rajoch a ich konečných vlastníkoch, bude zaoberať dodržiavaním pravidiel EÚ zameraných na boj proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí. Mandát výboru so skratkou PANA bol poslancami schválený dňa 8. júna.

Tlačová správa 

Európsky parlament v stredu schválenom uznesení privítal návrh smernice z dielne Európskej komisie zameranej na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, zároveň sa však zasadil za prísnejšie obmedzenia pre odpočet úrokov a striktnejšie pravidlá pre zahraničné príjmy. Poslanci tiež žiadajú zvýšenie transparentnosti trustových fondov a nadácií, spoločné pravidlá pre daňové úľavy pre príjmy z patentov, ako aj celoúniovú čiernu listinu daňových rajov a sankcie pre nespolupracujúce jurisdikcie.

Tlačová správa 

Európsky parlament v stredu rozhodol o zriadení vyšetrovacieho výboru, ktorý sa bude zaoberať panamskými dokumentmi, teda uniknutým súborom detailných informácii o spoločnostiach registrovaných v daňových rajoch a ich konečných vlastníkoch. Výbor preskúma možné porušenia a chyby pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ proti praniu špinavých peňazí, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom zo strany Európskej komisie a členských štátov.

Články 

infografika        

Kto rád platí dane? Veľké firmy sa do toho rozhodne nehrnú, skôr naopak. To, ako sa vyhýbajú daniam a ako proti nim zakročiť, bolo i predmetom utorkovej plenárnej debaty. Deň na to Parlament odhlasoval svoju správu k návrhu smernice z dielne Komisie, ktorá má za cieľ skoncovať s agresívnym daňovým plánovaním firiem.

infografika o daniach v EÚ        

Problematike daní sa s Parlament venuje už dlhší čas a to najmä v dôsledku finančnej krízy, ktorá núti občanov i štáty uťahovať si opasky. Poslanci vyšetrujú nekalé daňové praktiky a volajú po väčšej daňovej transparentnosti a spravodlivosti. Nedávne škandály ako LuxLeaks a Panama Papers však Parlament donútili k tomu, aby sa daniam venoval ešte intenzívnejšie. Pripravili sme pre vás prehľad o tom, čo všetko ohľadne tejto témy majú poslanci momentálne na stole.

eurobankovky        

V utorok 2. februára poslanci rokovali o plánoch Komisie pre spravodlivejšie a efektívnejšie zdaňovanie firiem. Podniky vyhýbajúce sa daniam, ukracujú EÚ každoročne o 50 až 70 miliárd eur. Kauza LuxLeaks ukázala, že niekedy sú to samé štáty, ktoré firmám ponúkajú zvýhodňujúce daňové režimy, čím medzi sebou vytvárajú daňovú konkurenciu, ktorá znižuje daňové príjmy. EP na vyšetrenie tohto problému zriadil dva osobitné výbory a zároveň vyzval Komisiu, aby preložila návrhy na jeho obmedzenie.

Výsledok hlasovania.        
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Európsky parlament predstavil v stredu schválenom nelegislatívnom uznesení svoje odporúčania zamerané na dosiahnutie spravodlivého zdaňovania právnických osôb v EÚ. Poslanci žiadajú spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb a zjednotenie daňovej terminológie v EÚ. Zasadzujú sa tiež za poskytovanie údajov o zisku a daniach nadnárodných spoločností za každú krajinu ich pôsobenia a väčšiu transparentnosť ohľadom doteraz tajných rozhodnutí o ich zdaňovaní v jednotlivých štátoch.

Články 

Elisa Ferreira a Michael Theurer - portréty        

Nadnárodné firmy by mali platiť dane tam, kde vykazujú zisky. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu 25. novembra schválilo parlamentné plénum. Tento dokument je výsledkom 9-mesačného pôsobenia špeciálne zriadeného výboru pre daňové rozhodnutia (TAXE). Jeho spoluautori Elisa Ferreira (S&D, PT) a Michael Theurer (ALDE, DE) dúfajú v pozitívne zmeny v oblasti zdaňovania. Prezradili nám však, že dostať od firiem a štátov potrebné informácie vôbec nebolo jednoduché.

Money Laundry        
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Mená konečných vlastníkov podnikov budú uvádzané v centrálnych registroch členských štátov, ktoré budú prístupné pre vnútroštátne orgány aj pre osoby s legitímnym záujmom, napríklad investigatívnych novinárov. Vyplýva to z dohody s Radou, ktorú v stredu schválil Európsky parlament. Nová smernica by mala pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí, daňovým trestným činom a financovaniu terorizmu. Poslanci tiež schválili nové pravidlá umožňujúce jednoduchšie vystopovanie finančných transferov.

Tlačová správa 

Práca osobitného výboru Európskeho parlamentu pre daňové rozhodnutia bude na základe nového mandátu pokračovať ďalších šesť mesiacov - počínajúc 2. decembrom. V stredu o tom jednohlasne rozhodla Konferencia predsedov (predseda Parlamentu a lídri politických skupín) a následne plénum EP pomerom hlasov 561 (za): 69 (proti): 5 (zdržalo sa hlasovania). Výbor sa zameria na škodlivé režimy a praktiky členských štátov v oblasti daní z príjmov právnických osôb, a to na európskej aj medzinárodnej úrovni.

Predseda EK Jean-Claude Juncker počas rozpravy v pléne EP        
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Zástupcovia politických skupín v Európskom parlamente v pondelok diskutovali s predsedom Európskej komisie Jean-Claude Junckerom o boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Mimoriadnu rozpravu si vynútili nedávne odhalenia tajných dohôd, vďaka ktorým mohli nadnárodné spoločnosti v Luxembursku využívať zvýhodnené daňové podmienky.

Články 

Tlačová správa 

Dohoda Rady na znení smernice, ktorá má umožniť automatickú výmenu informácií o vnútroštátnych rozhodnutiach ohľadom daňového zaťaženia nadnárodných spoločností, je premárnenou príležitosťou výrazne pokročiť v boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu a nespravodlivej daňovej konkurencii. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Kompromisný text podľa poslancov neprimerane obmedzuje rámec smernice a okliešťuje právomoci Európskej komisie presadzovať jej ustanovenia.

EPRS - výskumné stredisko EP 

Články 

Články 

Parlament žiada silnejší hlas akcionárov pri rozhodnutiach o odmeňovaní riadiacich pracovníkov ich spoločností.        
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Veľké podniky a kótované spoločnosti by mali povinne zverejňovať výšku dosiahnutého zisku, zaplatených daní a získaných verejných dotácií v krajinách ich pôsobenia. Vyplýva to z návrhu novej smernice, ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Poslanci tiež požadujú, aby mohli akcionári aspoň raz za tri roky hlasovať o firemnej politike odmeňovania riaditeľov ich spoločností. Cieľom navrhovanej úpravy je zvýšiť transparentnosť a posilniť dlhodobý záujem akcionárov na fungovaní podnikov.

Články 

Výsledok hlasovania o návrhu na vyslovenie nedôvery Komisii na obrazovke v rokovacej sále Európskeho parlamentu        
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Poslanci vo štvrtok pomerom hlasov 101 (za): 461 (proti): 88 (zdržalo sa) zamietli návrh na vyslovenie nedôvery kolégiu komisárov pod vedením Jean-Claude Junckera. Návrh bol predložený skupinou 76 poslancov - členov skupiny EFDD (Európa slobody a priamej demokracie) a nezaradených poslancov, v súvislosti s odhaleniami známymi ako Lux Leaks a v nadväznosti na plenárnu rozpravu s predsedom Komisie Jean-Claude Junckerom z 12. novembra. Rozprava k návrhu prebehla v pondelok.

Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia TAXE I 

Články 

Alain Lamassoure vysvetľuje počas rozhovoru        

Európska komisia nedávno spustila sériu vyšetrovaní ohľadom údajných daňových dohôd, ktorými by mali členské štáty zvýhodňovať veľké firmy. Ani Parlamentu táto problematika nie je ľahostajná. Zriadil preto osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a podobné opatrenia. Jeho predseda, francúzsky ľudovec Alain Lamassoure, sa s nami podelil o svoje názory a očakávania.