Energetika v EÚ 
Zjednotení v otázkach energie a klímy 

Hospodárstvo  Aktualizované: 
 
Vytvorené:   

Prečítajte si, čo robí Európsky parlament v oblastiach týkajúcich sa energetiky, ako je napríklad klimatická neutralita, dodávky energie, ceny, energetická sebestačnosť a infraštruktúra.

Zdieľať túto stránku: 

Články 

       

Parlamentné plénum sa bude tento týždeň zaoberať reformou systému obchodovania s emisiami (ETS), na ktorej sa Parlament už predbežne dohodol s Radou. Emisný systém v súčasnosti neplní svoju pôvodnú funkciu, ktorou je donucovať podniky k tomu, aby šetrili energiou alebo hľadali moderné, ekologickejšie riešenia. Na emisnom trhu je čoraz viac voľných emisných kvót a ich cena klesla, firmy si tak radšej kúpia lacnú povolenku, ako by mali investovať do zefektívnenia svojich prevádzok.

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

Články 

       
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Sprísnenie kritérií energetickej efektívnosti, ktoré budú odrážať technologický pokrok, a rozdelenie spotrebičov na ich základe do siedmich tried A - G. Tieto zmeny v Komisiou predloženom texte nariadenia v stredu schválil Európsky parlament. Väčšina spotrebičov na trhu dnes spadá na základe požiadaviek z roku 2010 do triedy A, v rámci ktorej vznikli podtriedy A+, A++ a A+++. Prísnejšie požiadavky by podľa poslancov mali motivovať výrobcov k zvyšovaniu efektívnosti ich spotrebičov.

       

Poslanci Európskeho parlamentu prijali novelu o zjednodušenom značení energetickej účinnosti domácich spotrebičov. Pozrite si našu infografiku o cenách elektriny a meraní jej spotreby.

       

EÚ čelí neustálemu riziku prerušenia dodávok energie. 10 % domácností si nemôže dovoliť poriadne zakúriť a na druhej strane sa zas veľké množstvo energie premrhá. V pondelok a utorok adresoval tieto slová poslancom podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič. Členov výborov pre energetiku a priemysel oboznámil so svojou predstavou energetickej únie a vypočul si aj ich požiadavky a obavy. O energetike sa bude rokovať ja na blížiacom sa medziparlamentnom seminári v Turecku.

       

Zabezpečenie dodávok energie za prijateľné ceny, zvýšenie energetickej účinnosti a znižovanie emisií - tieto témy sa budú počas nasledujúcich mesiacov a rokov objavovať na popredných miestach poradia rokovaní Európskeho parlamentu. Venovať sa im bude i schôdza hláv štátov a vlád, ktorá sa uskutoční 26. až 27. júna v Bruseli a belgickom meste Ypres. Tento týždeň je totižto venovaný udržateľnej energii a po celej Európe sa počas neho konajú stovky aktivít zameraných na túto tematiku.

       
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Cieľ, aby v roku 2020 tvorili energie z obnoviteľných zdrojov 20% celkovej konečnej spotreby, sa už podarilo dosiahnuť mnohým členským štátom, niektoré krajiny EÚ však výrazne zaostávajú a musia pridať, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež v samostatnom štvrtkovom uznesení vyzvali členské štáty na rýchlejšiu a dôslednejšiu implementáciu úniových právnych predpisov zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti o 20% do roku 2020.

Videá 

Články 

       

Európska únia dováža viac ako polovicu energie, ktorú spotrebuje. Stáva sa tak závislou od svojich externých dodávateľov, akým je napríklad Rusko. Na zníženie tejto závislosti Európska komisia prišla s odporúčaniami na vytvorenie energetickej únie ako i jednotného trhu s energiou. Prinášame vám základné fakty a údaje o dovozoch energie v jednotlivých krajinách EÚ

       

Otázky energetiky patria už dlhší čas k tým najdiskutovanejším. Jean-Claude Juncker si pri svojom nástupe na post predsedu Komisie stanovil ako jednu z priorít aj vytvorenie tzv. energetickej únie. Táto téma je aj predmetom dnešnej plenárnej rozpravy s podpredsedom Komisie Marošom Šefčovičom. Ešte predtým sme oslovili predsedu energetického výboru Jerzyho Buzeka, aby nám bližšie objasnil koncept energetickej únie i úlohu, ktorú by mal v tejto oblasti zohrávať Parlament.

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:)