Energetická únia 
Zjednotení v otázkach energie a klímy 

Hospodárstvo  Aktualizované: 
 
Vytvorené:   

Prečítajte si, ako sa Európsky parlament podieľa na prijímaní legislatívy na vytváranie európskej energetickej únie.

Zdieľať túto stránku: 

Články 

       

Parlamentné plénum sa bude tento týždeň zaoberať reformou systému obchodovania s emisiami (ETS), na ktorej sa Parlament už predbežne dohodol s Radou. Emisný systém v súčasnosti neplní svoju pôvodnú funkciu, ktorou je donucovať podniky k tomu, aby šetrili energiou alebo hľadali moderné, ekologickejšie riešenia. Na emisnom trhu je čoraz viac voľných emisných kvót a ich cena klesla, firmy si tak radšej kúpia lacnú povolenku, ako by mali investovať do zefektívnenia svojich prevádzok.

       

Vo februári 2015 prišla Komisia s plánom vytvoriť tzv. energetickú úniu, v rámci ktorej by sa postupne odstránili bariéry pre cezhraničný tok energií a vďaka ktorej by sa nám malo podariť znížiť našu závislosť na fosílnych palivách. Veľké množstvo z nich totiž dovážame. Priniesť by nám to malo nielen nižšie ceny energie, ale aj menej znečistenia a väčšiu odolnosť voči prerušeniu dodávok. O konkrétnych návrhoch bude počas nasledujúcich rokov diskutovať a hlasovať aj Európsky parlament.

       
Tlačová správa 

Tlačová správa 

Sprísnenie kritérií energetickej efektívnosti, ktoré budú odrážať technologický pokrok, a rozdelenie spotrebičov na ich základe do siedmich tried A - G. Tieto zmeny v Komisiou predloženom texte nariadenia v stredu schválil Európsky parlament. Väčšina spotrebičov na trhu dnes spadá na základe požiadaviek z roku 2010 do triedy A, v rámci ktorej vznikli podtriedy A+, A++ a A+++. Prísnejšie požiadavky by podľa poslancov mali motivovať výrobcov k zvyšovaniu efektívnosti ich spotrebičov.

Videá 

       
(Dĺžka trvania videa:) 

Články 

       

Otázky energetiky patria už dlhší čas k tým najdiskutovanejším. Jean-Claude Juncker si pri svojom nástupe na post predsedu Komisie stanovil ako jednu z priorít aj vytvorenie tzv. energetickej únie. Táto téma je aj predmetom dnešnej plenárnej rozpravy s podpredsedom Komisie Marošom Šefčovičom. Ešte predtým sme oslovili predsedu energetického výboru Jerzyho Buzeka, aby nám bližšie objasnil koncept energetickej únie i úlohu, ktorú by mal v tejto oblasti zohrávať Parlament.

       

EÚ čelí neustálemu riziku prerušenia dodávok energie. 10 % domácností si nemôže dovoliť poriadne zakúriť a na druhej strane sa zas veľké množstvo energie premrhá. V pondelok a utorok adresoval tieto slová poslancom podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič. Členov výborov pre energetiku a priemysel oboznámil so svojou predstavou energetickej únie a vypočul si aj ich požiadavky a obavy. O energetike sa bude rokovať ja na blížiacom sa medziparlamentnom seminári v Turecku.

       

Zabezpečenie dodávok energie za prijateľné ceny, zvýšenie energetickej účinnosti a znižovanie emisií - tieto témy sa budú počas nasledujúcich mesiacov a rokov objavovať na popredných miestach poradia rokovaní Európskeho parlamentu. Venovať sa im bude i schôdza hláv štátov a vlád, ktorá sa uskutoční 26. až 27. júna v Bruseli a belgickom meste Ypres. Tento týždeň je totižto venovaný udržateľnej energii a po celej Európe sa počas neho konajú stovky aktivít zameraných na túto tematiku.

       

Európska únia dováža viac ako polovicu energie, ktorú spotrebuje. Stáva sa tak závislou od svojich externých dodávateľov, akým je napríklad Rusko. Na zníženie tejto závislosti Európska komisia prišla s odporúčaniami na vytvorenie energetickej únie ako i jednotného trhu s energiou. Prinášame vám základné fakty a údaje o dovozoch energie v jednotlivých krajinách EÚ

Články