Erasmus – viac než len mobilita študentov 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Erasmus – viac než len mobilita študentov  

Erasmus, obľúbený európsky študentský výmenný program, sa bude rozširovať. Jeho ďalšia fáza sa bude nazývať Erasmus+ a na základe dohody medzi Parlamentom a Radou bude jeho súčasťou vzdelávanie, odborná príprava, mládež a po prvýkrát aj šport.

Od začiatku výmenného programu Erasmus v roku 1987 využili granty tohto programu viac ako 3 milióny študentov, pričom minulý rok bol prekonaný rekord, keďže takmer 270 000 študentov strávilo časť svojho vysokoškolského vzdelávania v zahraničí alebo pracovalo v zahraničnej spoločnosti.


V rámci nového programu Erasmus+ sa budú môcť o financovanie uchádzať aj programy venované osobitne športu, ktorý zahŕňa šport na amatérskej úrovni, ako aj iniciatívy na boj proti dopingu, násiliu, diskriminácii a neznášanlivosti. Študenti, ktorí chcú získať magisterský titul v inej krajine EÚ, budú teraz môcť požiadať aj o pôžičku za priaznivých podmienok.


5. novembra 2013 parlamentný výbor pre kultúru a vzdelávanie formálne schválil výsledok rokovaní s Radou. Nový program Erasmus+ bol následne schválený 19. novembra 2013 počas plenárneho zasadnutia Parlamentu.