Koronavírus a práva cestujúcich v EÚ  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Zrušili vám kvôli koronavírusu let? Neželáte si už cestovať, alebo vám to zakázal zamestnávateľ? Prečítajte si, aké máte počas tejto mimoriadnej situácie práva ako cestujúci.

Mnohé lety boli v dôsledku pandémie koronavírusu zrušené ©Synthex/Adobe Stock  

Všetky európske krajiny zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu reštriktívne opatrenia. Obmedzili cestovanie, zaviedli karanténu alebo úplný lockdown. Tieto kroky majú ďalekosiahle dopady na sektor dopravy, preto je veľmi dôležité, aby ste poznali svoje práva ako cestujúci.

Dňa 18. marca Európska komisia predstavila detailné usmernenia na to, aby sa práva cestujúcich uplatňovali koherentne aby boli všetci cestujúci v EÚ dostatočne chránení. Prinášame vám krátky prehľad, na čo máte v tejto situácii právo.

Prečítajte si náš prehľad 10 vecí, ktoré robí proti koronavírusu Európska únia.

Čo sa stane, keď je môj let zrušený?


Letecké spoločnosti sú pri zrušení letu povinné dať vám na výber z troch možností:

  1.  vrátenie peňazí,
  2.  presmerovanie letu na čo najskôr,
  3.  zmena letu na neskorší dátum podľa vášho výberu.

Ak si vyberiete presmerovanie letu čo najskôr je to možné, nesmiete zabúdať na to, že to môže trvať oveľa dlhšie ako presmerovanie za iných okolností. Dnes totiž kvôli epidémii lieta oveľa menej lietadiel.


Mám v prípade zrušenie letu nárok na ubytovanie a stravu?


Ak je váš let zrušený a vyberiete si presmerovanie čo najskôr, tak vaša letecká spoločnosť je povinná vám poskytnúť jedlo, občerstvenie a ubytovanie. Toto platí bez výnimky pre všetkých leteckých prepravcov.


Mám nárok na vrátenie peňazí?


Leteckí cestujúci majú právo na vrátenie peňazí, ak je ich let zrušený menej ako dva týždne pred dátumom odletu, pokiaľ neexistujú mimoriadne okolnosti. Táto výnimka sa môže uplatniť v prípade epidémie koronavírusu, keď opatrenia prijaté orgánmi verejnej moci bránia normálnej činnosti leteckých spoločností.


Čo v prípade, ak chcem zrušiť let ja?


Ak zrušíte cestu z vlastnej iniciatívy, vrátenie platby závisí od typu zakúpenej letenky a jej zmluvných podmienok. Ďalšie podrobnosti získate od dopravcu.

Namiesto vrátenia peňazí mi bol ponúknutý kupón. Aké mám práva v tomto prípade?

Ako cestujúci máte právo vybrať si, či chcete vrátiť peniaze alebo voucher. To platí pre všetky zrušené cestovné lístky - letenky, lístky na vlak, autobus, autokar alebo trajekt, ako aj balíky cestovných služieb. Podľa usmernení EÚ z 13. mája by mali mať poukážky minimálnu dobu platnosti jeden rok a ak ich nevyužijete, musia vám byť vrátené peniaze. Dopravné spoločnosti by mali byť flexibilné, napríklad umožniť vám cestovať na tej istej trase za rovnakých podmienok. Poukážky možno previesť na inú osobu.


Európska únia je jediné miesto na svete, kde sú všetci občania, ktorí cestujú buď lietadlom, vlakom, loďou alebo autobusom, chránení kompletným súborom práv.

Prečítajte si, čo robí Európsky parlament na ochranu cestujúcich naprieč EÚ.


Lety naprázdno


V zmysle letiskových pravidiel sú aerolínie povinné využiť svoje kvóty na odlety a prílety, inak o ne môžu v nasledujúcom období prísť.

26. marca Parlament prijal návrh Európskej komisie na dočasné pozastavenie týchto pravidiel počas pandémie. Tieto opatrenia nadobudli spätnú účinnosť od 1. marca 2020 (od 23. januára 2020 pre lety medzi EÚ a Čínou alebo Hongkongom).

Pozastavenie týchto pravidiel končí 27. marca 2021. Parlament preto 10. februára schválil aktualizáciu, ktorá leteckým spoločnostiam umožňuje využívať 50% plánovaných prevádzkových intervalov na vzlet a pristátie na sezónu 2021 (v porovnaní 80% pred pandémiou). Európska komisia môže v budúcnosti rozšíriť tieto nové pravidlá upravením minimálnej miery využitia na 30% až 70%.

Pozrite si rozhovor o týchto opatreniach s predsedníčkou dopravného výboru Karimou Delli (Zelení/ESA, FR).

Pozrite si našu časovú os s opatreniami, ktoré EÚ prijala proti koronavírusu a jeho dopadom.

Prečítajte si viac o právach cestujúcih počas COVID-19


Cestovných ruch a doprava v roku 2020 a v budúcnosti (anglicky)

Pandémia COVID-19: Komisia poskytla usmernenia o právach cestujúcich v EÚ

Prehľad národných opatrení v členských štátoch

Kde získať informácie o COVID-19 v členských štátoch

Práva cestujúcich v EÚ

Najčastejšie otázky - Práva cestujúcich v leteckej doprave

Pozastavenie pravidiel o prideľovaní letiskových slotov (štúdia od výskumného strediska EP)