Koronavírus: Parlament schválil uvoľnenie 37 miliárd eur na pomoc krajinám EÚ 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Vo štvrtok 26. marca poslanci v hlasovaní schválili uvoľnenie 37 miliárd eur zo štrukturálnych fondov EÚ na pomoc krajinám počas pandémie COVID-19.

©Antic/AdobeStock  

Uvoľnenie peňazí z fondov EÚ, ktoré navrhla Európska komisia, je kľúčovou súčasťou balíka európskych opatrení proti koronavírusu. V parlamente bolo prijaté v skrátenom konaní.


Odkiaľ sú tieto peniaze?


Rozhodnutie sa týka európskych štrukturálnych a investičných fondov na rozvoj regiónov, podporu rybárov a kroky v oblasti sociálnej politiky, ako je napríklad rekvalifikácia prepustených pracovníkov.


Členské štáty dostávajú každý rok z týchto fondov peniaze na predbežné financovanie projektov. Ak niektoré predbežné financovanie zostane nevyužité, musí sa nasledujúci rok vrátiť do rozpočtu EÚ.


Za rok 2019 tak mali členské krajiny vrátiť do spoločného rozpočtu takmer 8 miliárd eur. Európska komisia navrhla, aby si tieto peniaze nechali a použili ich na zmierňovanie krízy v súvislosti s pandémiou koronavírusu.


Časť peňazí na projekty pochádza z členských štátov a zvyšok je spolufinancovaný z fondov EÚ. Podiel nákladov krytých z rozpočtu EÚ sa líši - ak sa projekt týka menej rozvinutého regiónu, EÚ sa na ňom podieľa až do výšky 85% z celkovej sumy.


Peniaze, ktoré si môžu členské štáty ponechať, im umožnia pokryť svoj podiel na projektoch oveľa väčšou sumou, pričom zvyšné prostriedky prídu z rozpočtu EÚ.


Spomínaných 8 miliárd eur chce komisia navýšiť o ďalších 29 miliárd z fondov EÚ. Dokopy to je 37 miliárd EUR, ktoré by sa mohli použiť na investície v celej EÚ.

Slovensko by malo EÚ v júni tohto roku vrátiť 527 miliónov eur, no ak si ich nechá na kroky proti pandémii, tak EU mu okrem toho poskytne ďalšie takmer 2 miliardy eur.


8 miliárd eur sa bude musieť vrátiť pri ukončení programov v rámci rozpočtu na roky 2014 - 2020, čo môže byť okolo roku 2025.


Zrýchlené konanie v Európskom parlamente


Komisia svoj návrh zverejnila 13. marca a okrem parlamentu ho musí odobriť aj Rada ministrov. Výbor pre regionálny rozvoj bol za to, aby sa pri jeho prijímaní v parlamente použil naliehavý postup, čiže bez toho, aby naň výbor vypracoval svoju správu.


„Musíme čo najrýchlejšie reagovať a nasmerovať všetky prostriedkov dostupné v rámci politiky súdržnosti na zmiernenie katastrofickej situácie, ktorá bola spôsobená epidémiou koronavírusu. Akékoľvek oneskorenie by malo za následok stratu ďalších životov a ďalšie ťažkosti pre európske regióny, spoločnosti a občanov," povedal pri prevzatí návrhu 17. marca predseda výboru Younous Omarjee (GUE / NGL, FR).

Počas plenárneho zasadnutia parlament prijal aj o ďalšie opatrenia proti koronavírusu, vrátane návrhu, ktorý umožní členským štátom požiadať o pomoc z Európskeho fondu solidarity. Z tohto fondu sa doteraz financovala pomoc len pri prírodných katastrofách.