Ako EÚ financuje vakcíny a lieky proti koronavírusu 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Prečítajte si, ako EÚ podporuje úsilie na vývoj vakcín proti koronavírusu a očkovanie obyvateľstva.

EÚ proti súčasnej pandémii COVID-19 podniká viaceré kroky a koordinuje opatrenia členských štátov. Ich súčasťou je aj podpora výskumných a inovačných projektov na vývoj vakcíny a liekov proti tomuto ochoreniu.

EÚ úzko spolupracuje so svojimi členskými štátmi, aby sa bezpečné, účinné a vysokokvalitné vakcíny a lieky proti koronavírusu mohli uviesť na trh čo najskôr. Zavádzajú sa aj zrýchlené regulačné postupy.

Poslanci ocenili úsilie EÚ o podporu výskumu a zrýchlenú autorizáciu vakcín, no viackrát zdôraznili potrebuj globálnej solidarity a transparentnosti ohľadne zmlúv a dodávok vakcín. Pravidelne organizujú diskusie s odborníkmi, napríklad o tom, či budú schválené vakcíny účinné aj proti novým mutáciám koronavírusu.

Výskum a vakcíny

Od začiatku pandémie EÚ intenzívne investovala do výskumu. Prostredníctvom programu Horizon 2020 zmobilizovala stovky miliónov eur, ktoré boli poskytnuté výskumným projektom po celej Európe. Granty boli poskytnuté rozličným projektom: od diagnostiky, liečby, vakcín a epidemiológie po projekty zamerané na socioekonomické dopady pandémie, výrobu a lekárske a digitálne technológie.

V rámci európskej vakcinačnej stratégie Európska komisia doteraz podpísala zmluvy so šiestimi farmaceutickými firmami - ide o spoločnosti AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac a Moderna. Tieto zmluvy umožnia členským štátom nákup vakcín, hneď ako im bude v EÚ udelené povolenie.

Po pozitívnom vedeckom zhodnotení Európskej agentúry pre lieky Európska komisia doteraz udelila podmienečné trhové povolenie pre štyri vakcíny:


Členské štáty tak mohli začať s očkovaním 27. decembra 2020.

Komisia vypracovala zoznam kľúčových krokov, ktoré musia členské štáty urobiť, aby boli pripravené rýchlo distribuovať vakcíny a očkovať svojich obyvateľov. Ide o ďalšie z dodatočných opatrení proti šíreniu vírusu a na záchranu životov. Ich súčasťou je aj zlepšenie výmeny údajov v rámci EÚ a odporúčania na účinnejšie a rýchlejšie testovanie, ako aj mobilizácia 100 miliónov eur z nástroja núdzovej podpory na nákup rýchlych antigénových testov pre členské štáty.

Na základe ponaučenia zo súčasnej krízy predstavila Európska komisia 25. novembra novú farmaceutickú stratégiu EÚ, ktorá by mala Únii pomôcť stať sa v budúcnosti odolnejšou. Európsky parlament prijal 9. marca nový program EU4Health na roky 2021 - 2027 zameraný na posilnenie európskych zdravotných systémov proti budúcim krízam.

Hodnotenie a schvaľovanie vakcín proti COVID-19 v Európskej agentúre pre lieky 
  • Žiadosť o trhové povolenie: vývojári vakcín predkladajú výsledky všetkých testov regulačným úradom pre lieky v Európe. 
  • Odborníci z Európskej agentúry pre lieky uskutočňujú vedecké hodnotenie vakcín. 
  • Pracovná skupina agentúry pre pandémiu umožňuje krajinám EÚ a Komisii prijať rýchle a koordinované regulačné opatrenia v oblasti vývoja, bezpečnosti a monitorovania liekov a vakcín proti COVID-19. 
  • Európska komisia preskúma vedecké stanovisko agentúry a udelí povolenie na uvedenie na trh v celej EÚ. 
  • Národné orgány rozhodnú o zavedení schválenej vakcíny a vakcinačnej politiky. 

Prečítajte si viac: Koronavírus: Čo robí EÚ v roku 2021.

Existujúce programy


EÚ už zmobilizovala viaceré svoje mechanizmy na financovanie výskumu a núdzového riešenie kríz v oblasti verejného zdravia. Je medzi nimi napríklad projekt PREPARE na podporu pripravenosti nemocníc v Európe a na lepšie porozumenie dynamiky epidémii. Ďalším z nich je Európsky archív vírusov - virtuálna zbierka vírusov, ktorá poskytuje výskumným pracovníkom materiál na pomoc pri diagnostikovaní.


EÚ podporuje aj rozličné startupy a malé a stredné podniky, ktoré vyvíjajú inovatívne zariadenia ako napríklad špeciálne izolačné jednotky EpiShuttle alebo technológia na filtrovanie vírusových častíc vo vzduchu m-TAP.

Prečítajte si viac: 10 vecí, ktoré robí EÚ na oživenie hospodárstva po koronakríze.