Ako EÚ financuje vývoj vakcíny a liekov koronavírusu 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Prečítajte si, ako EÚ podporuje úsilie na vývoj vakcíny a liekov proti koronavírusu.

EÚ proti súčasnej pandémii COVID-19 podniká viaceré kroky a koordinuje opatrenia členských štátov. Ich súčasťou je aj podpora výskumných a inovačných projektov na vývoj vakcíny a liekov proti tomuto ochoreniu.

EÚ úzko spolupracuje so svojimi členskými štátmi pri vývoji bezpečnej a efektívnej vakcíny, ktorá by zastavila šírenie ochorenia COVID-19. Zameriava sa na vývoj profylaktickej vakcíny na prevenciu tejto choroby a terapeutickej vakcíny na liečenie. Zavádzajú sa zrýchlené regulačné postupy, aby sa bezpečné, účinné a vysokokvalitné lieky mohli uviesť na trh čo najskôr.

14. mája poslanci diskutovali o tom, ako môže EÚ podporiť vývoji vakcíny a liečby proti koronavírusu s podpredsedom Komisie Margaritisom Schinasom a chorvátskym predsedníctvom. Poslanci ocenili úsilie EÚ o podporu výskumu, zdôraznili však, že je potrebné zabezpečiť prístup k dostupným liekom pre všetkých.

Ako poraziť pandémiu koronavírusu


V rámci výskumného programu Horizont 2020 Európska komisia poskytla 48,25 milióna eur na 18 výskumných projektov.


Na týchto projektoch pracuje až 151 výskumných tímov z EÚ aj mimo nej. Vyvíjajú nové lieky, vakcíny, rýchlejšie a presnejšie testy a monitorovacie systémy na sledovanie šírenia vírusu.

Tieto výskumné tímy budú zdieľať svoje výsledky, aby proti epidémii mohli zakročiť čo najskôr.


Európska komisia tiež vyzvala na predloženie výskumných návrhov do konca marca zameraných na vývoj liečby a diagnostiky s cieľom riešiť súčasnú epidémiu a zvýšiť našu pripravenosť do budúcnosti. Spadá to pod rámec iniciatívy pre inovačné lieky. Ide o verejno-súkromné partnerstvo medzi EÚ a farmaceutickým priemyslom, ktoré je tiež financované prostredníctvom programu Horizont 2020. Vybralo sa 8 veľkých projektov a Komisia zvýšila svoj záväzok na 72 miliónov eur oproti pôvodne plánovaným 45 miliónom. Farmaceutický priemysel poskytne 45 miliónov eur.

Dňa 16. marca komisia ponúkla finančnú podporu do výšky 80 miliónov eur nemeckej spoločnosti CureVac, ktorá vyvíja inovatívne vakcínu proti koronavírusu.

EÚ usporiadala 4. mája v spolupráci s WHO a ďalšími globálnymi partnermi darcovskú konferenciu, počas ktorej sa vyzbieralo 7,4 miliardy eur na vývoj vakcín, liekov a diagnostiky koronavírusu.

Komisia 19. mája oznámila, že z programu Horizont2020 vyčlenila ďalších 122 miliónov eur na výskum koronavírusu. 11. augusta informovala, že rozdelí 128 miliónov medzi 23 nových projektov. 347 výskumných tímov zo 40 krajín z EÚ aj mimo nej bude pracovať na prispôsobovaní výroby na rýchlu produkciu životne dôležitých zdravotníckych pomôcok, testovacích, liečebných a preventívnych zariadení, ako aj na vývoji lekárskych technológií a digitálnych nástrojov na zlepšenie detekcie, sledovania a starostlivosti o pacientov.

Existujúce programy


EÚ už zmobilizovala viaceré svoje mechanizmy na financovanie výskumu a núdzového riešenie kríz v oblasti verejného zdravia. Je medzi nimi napríklad projekt PREPARE na podporu pripravenosti nemocníc v Európe a na lepšie porozumenie dynamiky epidémii. Ďalším z nich je Európsky archív vírusov - virtuálna zbierka vírusov, ktorá poskytuje výskumným pracovníkom materiál na pomoc pri diagnostikovaní.


EÚ podporuje aj rozličné startupy a malé a stredné podniky, ktoré vyvíjajú inovatívne zariadenia ako napríklad špeciálne izolačné jednotky EpiShuttle alebo technológia na filtrovanie vírusových častíc vo vzduchu m-TAP.

Komisár Schinas počas plenárnej rozpravy 14. mája uviedol, že Komisia pracuje na novej farmaceutickej stratégii EÚ, aby sa EÚ stala odolnejšou v budúcnosti a aby sa poučila zo súčasnej krízy. Stratégia by mala byť predložená ešte tento rok.

Prečítajte si viac:

10 vecí, ktoré robí proti koronavírusu Európska únia.

Koronavírus: Časová os protiopatrení EÚ